reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Nowe narzędzie polskich firm ułatwia planowanie lotów dronem

Creotech Instruments SA, wraz z firmą Droneradar oraz Wrocławskim Instytutem Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI), wprowadził na rynek usługę Geomatic Remote Eye (GREy).

Platforma GREy dostarczy operatorom dronów niezbędne dane, przeprowadzając automatycznie analizę ryzyka planowanego lotu, która jest niezbędna przed wykonaniem każdej misji.

Zgodnie z danymi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, rozwój rynku usług opartych o bezzałogowe statki powietrzne (BSP) gwałtownie przyspiesza. O ile w 2019 roku odnotowano w Polsce ponad 30 tys. zarejestrowanych operacji to w 2021 było ich już ponad 550 tys. Część tego ruchu ma charakter rekreacyjny, jednak uwzględniając liczbę złożonych planów lotów coraz większy udział w ogólnej liczbie operacji zyskują loty związane z wykonywaniem profesjonalnych usług (np.: inspekcje, wykonywanie map, pomiary zanieczyszczenia czy nadzór. A prawdziwa rewolucja jeszcze przed nami – dostawy przesyłek a nawet transport ludzi to nieunikniona przyszłość.

– Z moich rozmów z przedsiębiorcami wynika, że obecnie największym ograniczeniem w dalszym rozwoju sektora usług BSP nie jest już technologia związana z konstrukcją statków powietrznych, a infrastruktura i ramy prawne wykonywania lotów, które narzucają coraz większe wymagania proceduralne. Dlatego zdecydowaliśmy,  że to właśnie ten element ekosystemu BSP powinien stać się przedmiotem naszych usług – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA.

Wzrost ruchu BSP z jednej strony przynosi korzyści, ale prowadzi również do powstania nieznanych dotąd zagrożeń dla mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego. Przewidując to, Komisja Europejska wprowadziła szereg uregulowań prawnych narzucających nowe obowiązki zarówno na krajowe administracje lotnicze, jak i samych operatorów BSP. W związku z rozwijającym się dopiero rynkiem,  praktyczna ich implementacja stwarza szereg problemów dla władz, jak i operatorów BSP. W konsekwencji prowadzi to do ograniczenia rozwoju rynku usług lub także  zjawiska omijania prawa. Może to mieć fatalne skutki – wskazuje Creotech w komunikacie.

Creotech Instruments SA wraz ze swoimi partnerami – Droneradar oraz WIZIPISI opracował i wprowadził na rynek platformę GREy umożliwiającą przeprowadzenie analizy ryzyka operacji przy pomocy platformy korzystającej ze zgromadzonego repozytorium danych przestrzennych i aeronautycznych. Jej zadaniem jest ograniczenie do minimum wysiłku związanego z przygotowaniem przez operatorów BSP dokumentacji planowanej misji, jak również związany z ich późniejszą oceną przez władze lotnicze.

– Wymagania odnośnie czasu potrzebnego do analizy danych przed wykonaniem lotu bezzałogowego, często są wyższe niż przed wykonaniem lotu załogowego. Z uwagi na rozproszenie i niejednorodność źródeł danych, ocena ryzyka lotu jest często znacznie bardziej pracochłonna niż wykonanie samej misji – mówi mówi Paweł Korzec, prezes firmy Droneradar i jednocześnie pilot BSP.

Platforma GREy umożliwia wizualizację i analizę danych dotyczących topografii i profilu terenu, przeszkód, obszarów większego ryzyka, rozkładu gęstości populacji oraz informacji dotyczących przestrzeni powietrznej. Dzięki zgromadzeniu danych w jednym repozytorium, użytkownik może wprowadzić trasę swojego planowanego przelotu i w ciągu kilku minut otrzymać kompleksowy raport zgodny z metodyką SORA. 

– Mam nadzieję, że ponad trzyletni wysiłek naszych firm, wspierany przez Europejską Agencję Kosmiczną, pozwoli wypracować niezbędny element infrastruktury lotów bezzałogowych na trwale wpisany w ten ekosystem, zmniejszając koszty operacji i zwiększając ich bezpieczeństwo – dodaje Tomasz Berezowski wiceprezes WIZIPISI.

Na początku platforma dostępna będzie dla klientów instytucjonalnych, ale już w najbliższym czasie będą z niej mogli skorzystać również indywidualni piloci BSP. Opłata za dostęp ma charakter abonamentowy i jest uzależniona od oczekiwanej miesięcznej liczby raportów. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2