reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

76 mln PLN dla LG Energy Solution Wrocław

Pomoc publiczna została przyznana w związku z wartą prawie 1,7 mld PLN inwestycją w moce produkcyjne fabryki baterii litowo-jonowych w Biskupicach Podgórnych.

27 grudnia 2021 r., została zawarta umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o. w latach 2020-2022 inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu oraz instalacji nowych linii produkcyjnych w zakładzie produkującym baterie litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych w Biskupicach Podgórnych, woj. dolnośląskie – informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Pomoc została przyznana w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”.

Minister ze środków publicznych w związku z realizacją inwestycji zobowiązuje się udzielić przedsiębiorcy w latach 2023-2024 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji, w maksymalnej kwocie 76,16 mln PLN.

Pomoc zostanie wypłacona dwóch częściach, w 2023 roku i 2024 roku, po nie więcej niż 38,08 mln PLN.

LG Energy Solution Wrocław zobowiązuje się do utworzenia w związku z inwestycją co najmniej 500 nowych miejsc pracy, w tym 249 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, z czego 206 miejsc pracy z wyższym wykształceniem inżynieryjnym, nie później niż do 31 sierpnia 2022 roku, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pomoc, które wynosiło 3 109 etaty. Przedsiębiorca ma utrzymać te etaty przez co najmniej 5 lat.

Koszty inwestycji, do których zobowiązuje się LG Energy Solution Wrocław, wynoszą 1,697 mld PLN i mają zostać poniesione nie później niż do końca sierpnia 2022 roku.

LG Energy Solution Wrocław ma też nawiązać współpracę w uczelniami, m.in. dofinansowując koszty kształcenia, organizując praktyki i staże, tworząc laboratoria, zlecając badania naukowe czy finansując stypendia, na co przeznaczy 11,42 mln PLN.
 


reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama