reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Nauka i technologie |

Centrum Programowania Robotów Przemysłowych z dofinansowaniem

Zlokalizowany w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym ośrodek edukacyjny o nazwie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych otrzymał wsparcie Fundacji Velux na dalszy rozwój.

Dzięki dofinansowaniu powstanie między innymi specjalistyczny symulator spawalniczy, doposażone zostaną także pracownie robotyki oraz druku 3D.

Projekt o nazwie „VKR 37578 – Industrial Robots Programming Centre – education for Industry 4.0” realizowany będzie przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną ze środków przyznanych przez Fundacje Velux oraz środków własnych spółki. Założeniem projektu jest doposażenie i rozwój Centrum Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP), w którym dzięki ścisłej współpracy pracodawców i szkół uczniowie oraz nauczyciele będą mogli poszerzać kompetencje w obszarze niezbędnym w zakresie kompetencji dla przemysłu 4.0 – informuje PSSE w komunikacie.

– Jednym z największych wyzwań jest zaprojektowanie i budowa symulatora spawalniczego. Mimo, że na rynku istnieją symulatory spawalnicze, Strefa planuje zbudowanie symulatora w całości według polskiej myśli technologicznej. Będzie on znacząco tańszy w przygotowaniu oraz multiplikacji od istniejących na rynku. Obecnie, tylko w wyjątkowych sytuacjach, szkoły mogą pozwolić sobie na zakup jednego symulatora spawalniczego, który traktowany jest jako dodatkowy element wyposażenia pracowni, natomiast nie stwarza możliwości kształcenia grup młodzieży w zawodzie spawacza – podkreśla Przemysław Sztandera prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Do tej pory w Polsce nie zbudowano takiego symulatora. Aktualnie spawania mogą uczyć się tylko osoby powyżej 18 roku życia, dlatego nauka na symulatorze będzie dla młodszych uczniów możliwością sprawdzenia swoich predyspozycji, a także rozwoju kompetencji w tym zakresie.

Kolejną pracownią doposażoną w projekcie będzie pracownia robotyki, w ramach której zakupione zostaną 3 roboty edukacyjne wraz z oprogramowaniem 3 różnych producentów, tak aby uczestnicy szkoleń mieli możliwość nauczenia się podstaw obsługi i programowania różnego typu robotów używanych w przemyśle. Zakupione roboty będą stanowiły doposażenie już funkcjonujących w ramach CPRP robotów Fanuc oraz ABB, które także zostaną dostosowane do pracy z młodzieżą za pomocą oprzyrządowania dydaktycznego. Trzecią utworzoną pracownią będzie pracownia druku 3D, w ramach której zakupione zostaną 4 drukarki 3D wraz z oprogramowaniem.

Adresatami projektu są głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych. Z CPRP będą mieli możliwość skorzystania także studenci, nauczyciele oraz przedsiębiorstwa, którzy będą zainteresowani podniesieniem kompetencji swoich pracowników.

Dzięki doradztwu edukacyjno-zawodowemu młodzież uzyska wsparcie rozwojowe, podniesie kompetencje i zdobędzie nowe kwalifikacje w czasie kursów z zakresu programowania robotów przemysłowych, spawania i druku 3D. Ponadto projekt podniesie kompetencje zawodowe i metodyczne nauczycieli oraz instruktorów w czasie szkoleń i warsztatów eksperckich. W CPRP powstanie hub edukacyjny dla szkół i przedsiębiorców, a także zostanie wypracowany model kooperacji tych podmiotów.


Fundacje VELUX (Fundacja VILLUM i Fundacja VELUX) to fundacje non-profit, które wspierają badania, środowisko, projekty społeczne i kulturalne w Danii i za granicą. Obie fundacje założył inżynier budownictwa Villum Kann Rasmussen – założyciel m.in. VELUX A/S i innych firmy z Grupy VKR.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1