reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

APS Energia chce skokowo zwiększać wyniki

NWZA spółki przyjęło pięcioletni Program Motywacyjny. Już w tym roku APS Energia będzie chciała osiągnąć 19 mln PLN wyniku EBITDA, a w 2026 roku poprawić go o ponad 240 proc.

  • Cele APS Energia dotyczące wzrostu zakładają rozwój organiczny, chociaż niewykluczone są alianse z innymi podmiotami.
  • Zarząd spółki nie wyklucza budowy nowego zakładu produkującego urządzenia dla magazynów energii oraz OZE.

Jak czytamy w komunikacie, Program Motywacyjny ma zapewnić optymalne warunki do osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości APS Energia, poprzez efektywne zarządzenie oraz trwałe związanie ze spółką osób o kluczowym znaczeniu. Będą im przysługiwały warranty subskrypcyjne serii B (maksymalnie 1,5 mln sztuk), uprawniające do objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego serii G. Program będzie uruchamiany w transzach rocznych, w maksymalnej puli 300 tys. warrantów (przy realizacji 100% celów).

Realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona jest od wypracowania odpowiednich wyników w najbliższych latach. Celem na 2022 rok jest osiągniecie 19 mln PLN wyniku EBITDA, a na kolejne cztery lata odpowiednio: 22,4 mln PLN, 34,0 mln PLN, 44,9 mln PLN i 65 mln PLN.

W 2020 roku EBITDA APS Energii wyniosła 0,7 mln PLN, a w 2019 roku 16,1 mln PLN.

Uczestnik programu będzie miał prawo objęcia akcji serii G po cenie odpowiadającej 40% ceny akcji (ustalonej na podstawie średniego kursu akcji z zamknięcia sesji w okresie następujących po sobie 180 dni kalendarzowych, do dnia przyznania warrantów za dany rok programu, jednak nie niższej niż 2,50 PLN).

– Program Motywacyjny przyjęliśmy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zainicjowanym w związku z realizacją nowej strategii. Zakłada on realizację ambitnych celów biznesowych, które są jak najbardziej w naszym zasięgu. Chcemy tego dokonać bazując na klasycznych sektorach energetyki, do których zaliczamy elektrownie, przemysł, przetwórstwo ropy i gazu oraz na segmentach kluczowych dla budowania gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemach przetwarzania energii dla OZE. Wszystkie nasze działania i przedstawione założenia wzrostu wyniku EBITDA zakładają wyłącznie rozwój organiczny. Z drugiej jednak strony nie wykluczamy aliansów i współpracy z innymi podmiotami. Dodatkowym wsparciem w realizacji celów będzie Hubert Stępniewicz, który od początku tego roku wzmocnił zarząd naszej spółki – podkreśla Piotr Szewczyk, prezes zarządu APS Energia.

Ostatnie NWZA także upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Obowiązuje ono od przyszłego miesiąca do końca 2024 roku. Dzięki temu spółka będzie mogła wyemitować do 5 mln akcji serii F.

– Decyzja ta ma związek z realizacją nowej strategii i potrzebą ewentualnego pozyskania środków na inwestycje. Nie wykluczamy budowy nowego zakładu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowy zakład mógłby powstać obok obecnego na posiadanej przez nas 2 ha działce. Ewentualna budowa fabryki mogłaby ruszyć w przyszłym roku, a jej uruchomienie nastąpiłoby w 2024 roku. Dzięki tej inwestycji moglibyśmy znacząco zwiększyć naszą obecność na rynku polskim oraz Europy Zachodniej. Obecnie nie mamy problemów z pozyskaniem nowych zamówień. Sytuacja jest dobra, podobnie zresztą jak nasze perspektywy. Głównym czynnikiem ryzyka jest dostęp do komponentów oraz trwająca pandemia COVID-19, ale i z tym staramy się sobie radzić – dodaje Piotr Szewczyk.

Pod koniec ubiegłego roku spółka przyjęła nową strategię na kolejne lata. Zakłada ona dynamiczny rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln PLN w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35%. Zarząd planuje wykorzystać zieloną transformację do rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności, m.in. energetyki atomowej, OZE i magazynach energii.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1