reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL
Przemysł elektroniczny |

Sprzedaż XTPL przekroczyła 2 mln PLN

XTPL przedstawił raport finansowy a 2021 rok – dostawca rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki odnosi sukcesy w komercjalizacji swoich rozwiązań.

XTPL SA zaprezentował szacunkowe przychody ze sprzedaży swoich produktów i usług za IV kwartał i 2021 rok. Szacowana wartość komercyjnej sprzedaży spółki w ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosła blisko 1 857 tys. PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 roku było to 20 tys. PLN. Jednocześnie w całym 2021 roku przybliżone przychody ze sprzedaży produktów i usług XTPL osiągnęły poziom 2 070 tys. PLN, wobec 64 tys. PLN w roku poprzednim.

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do wzrostu przychodów była przede wszystkim komercjalizacja linii urządzeń Delta Printing System oraz kilkukrotnie zwiększona ilość realizowanych zamówień na opracowane i produkowane przez siebie nanotusze przewodzące – pisze XTPL w komunikacie.

Jak wskazuje w raporcie spółka, główne źródła finansowania działalności to przepływy pieniężne z komercjalizacji dwóch linii biznesowych, a także wpływy z dotacji, z których XTPL korzysta w prowadzonych projektach B+R. Wartość pozyskanych przez spółkę dotacji w 2021 roku wyniosła 4,42 mln PLN, wobec 2,23 mln PLN w roku 2020. Zgodnie z zasadami rozliczania tego typu grantów, tylko część środków zostanie uwzględniona w rachunku za 2021 rok, zaś pozostała część w przychodach przyszłych okresów. W związku z czym, ostateczny udział wartości dotacji w strukturze przychodów ze sprzedaży może się zmienić.

Spółka opublikowała także informację o szacunkowym stanie środków pieniężnych na koniec IV kwartału 2021, których wartość wynosiła 4,4 mln PLN, wobec zaraportowanych 4,81 mln PLN na koniec III kwartału 2021 roku. Zmiana stanu środków pieniężnych w IV kwartale 2021 wyniosła ok. -0,41 mln PLN wobec -2,35 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Przekroczenie przez XTPL poziomu 2 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów jest dla nas kamieniem milowym jako producenta i dostawcy innowacyjnej technologii. W wymiarze finansowym ta wartość również ma wagę na obecnym etapie działalności spółki. Ten wynik to także potwierdzenie skuteczności obranej przez nas drogi rozwoju, którą zamierzamy kontynuować w kolejnych kwartałach. Oczywiście nasze ambicje i cele jakie sobie stawiamy, są znacząco większe niż raportowane przychody, jednak podkreślamy fundamentalną zmianę w dynamice procesów komercjalizacji naszych przełomowych rozwiązań. Jesteśmy spokojni o aspekt finansowy naszej działalności, ponieważ wpływy  ze sprzedaży i obsługi post sprzedażowej urządzeń Delta Printing System, realizacja kolejnych  zamówień tuszów, a także przychody uzyskane z niedawno rozpoczętej współpracy z Nano Dimension średniookresowo zabezpieczają nasze potrzeby kapitałowe – mówi Jacek Olszański, członek zarządu XTPL ds. finansowych.

Komercjalizacja w toku

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych, niezależnych liniach biznesowych: urządzeniach prototypujących Delta Printing System, metalicznych tuszach przewodzących oraz module drukującym EPSILON dedykowanym wdrożeniu technologii spółki na przemysłowe linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki nowej generacji.

„W 2021 roku XTPL dokonało istotnego przełomu dla swojej działalności zwielokrotniając poziom rozpoczętej z końcem 2020 roku komercjalizacji linii tuszów i urządzeń prototypujących” - czytamy w komunikacie.

Urządzenie Delta Printing System (DPS) pozwala na szybkie prototypowanie i testowanie z nieosiągalną przez inne dostępne technologie precyzją wydruków przy użyciu różnych rodzajów tuszów o wysokiej lepkości. W 2021 roku spółka sprzedała kolejne cztery egzemplarze DPS, zwiększając łączną pulę sprzedaży do 5 sztuk. XTPL podkreśla, że istotą komercjalizacji tej linii był wybór właściwych klientów w pierwszej kolejności z obszaru jednostek akademickich oraz instytutów badawczych.

– Dążąc do komercjalizacji przemysłowej naszej technologii, wykorzystujemy nieoczywiste dla wszystkich ścieżki m.in. polegające na włączeniu naszych rozwiązań do prac nad nowymi technologiami, które prowadzą wybitni naukowcy pracujący w prestiżowych i uznanych instytutach naukowych. Krzywa adopcji przełomowych rozwiązań rozpoczyna się zawsze właśnie poprzez działania globalnych innowatorów, poszukujących rozwiązań technologicznych umożliwiających rozwój kolejnych generacji produktów. Dlatego tak ważne jest, by budować obecność i wiarygodność naszych rozwiązań technologicznych na globalnym rynku technologii wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Jednocześnie zamierzamy tymi działaniami znacznie poszerzać bazę przychodową i wartość spółki – wyjaśnia Filip Granek, prezes zarządu XTPL.

Prezes XTPL zwraca przy tym uwagę, że istotnym kanałem komercjalizacji jest budowana sieć dystrybutorów, którzy wspierają rozwój zainteresowania produktami polskiej spółki. Obecnie jest ich czterech, na najważniejszych dla XTPL rynkach. Dla przykładu, wsparcie ze strony dystrybutora brytyjskiego pomogło w sfinalizowaniu sprzedaży Delta Printing System do Uniwersytetu w Glasgow.

Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.
 

Nanotusze mają powtarzalny i rosnący udział w przychodach XTPL

Analitycy firmy badawczej ResearchAndMarkets (The Global Market for Conductive Inks to 2030), szacują, że roczna wartość przychodów światowego rynku tuszów przewodzących w 2020 wynosiła 2,5 mld USD. Ich zdaniem, rozwój nowych materiałów i procesów przyczyni się do pojawienia się nowych możliwości rynkowych dla producentów i dostawców tuszów przewodzących, szczególnie w branżach elastycznej elektroniki drukowanej. Zgodnie z ich przewidywaniami, w następnych latach rynek zdominują nanotusze srebrne oraz miedziane. Jednocześnie, według danych opublikowanych w raporcie rynkowym Nano Silver Inks Market - Forecasts from 2019 to 2024 (Knowledge Sourcing Intelligence LLP) szacowana wartość rynku tuszów przewodzących na bazie nanocząstek srebra może osiągnąć 52,38 mln USD w 2024 (CAGR 18,83% w latach 2018-2024).

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rynku są rosnące wykorzystanie elektroniki w procesach postępującej urbanizacji, miniaturyzacja komponentów elektronicznych, a także możliwość obniżenia kosztów produkcji przy zachowaniu wysokiej przewodności elektrycznej.

W 2021 roku XTPL zrealizował 19 nowych zamówień (od rozpoczęcia sprzedaży łącznie 26) dla klientów przemysłowych oraz naukowych z regionów Europy, USA oraz EMEA. Spółka specjalizuje się w produkcji nanotuszów na bazie srebra, ale obecnie pracuje także nad nowymi formulacjami m.in. na bazie nanocząstek złota.
 

Obiecujący początek roku

Na początku stycznia XTPL rozgrzała inwestorów informacją o rozpoczęciu współpracy z notowaną na NASDAQ izraelską firmą Nano Dimension Ltd., będącą liderem w branży elektroniki wytwarzanej za pomocą metody addytywnej (AME) elektroniki drukowanej 3D i addytywnej mikroprodukcji (Micro-AM). W ramach współpracy XTPL i Nano Dimension będą koncentrować się na rozwoju nowego, wydajnego nanotuszu o wysokiej przewodności do przemysłowych zastosowań w produktach Nano Dimension nakierowanych na produkcję płytek PCB.

Inną ważną informacją było ogłoszenie rozbudowy międzynarodowej sieci dystrybutorów rozwiązań technologicznych XTPL o niemiecką firmę merconics. Nowy dystrybutor będzie promować technologię i produkty spółki w wybranych krajach Europy m.in. w Niemczech, Francji, Austrii czy Szwajcarii. Jest to czwarty dystrybutor i drugi europejski partner spółki.

Z początkiem roku XTPL rozszerzyła ochronę patentową swoich rozwiązań technologicznych o obszar Japonii. Spółka złożyła wniosek patentowy do japońskiego urzędu pod koniec marca 2016 roku. Dotyczył on opracowanej metody formowania linii o szerokości poniżej 1 mikrometra z wykorzystaniem autorskiego tuszu zawierającego nanocząstki srebra. Obecnie XTPL w swoim portfolio posiada kolejne 24 zgłoszenia patentowe, które już od chwili ich złożenia chronią prawa własności intelektualnej spółki w zakresie projektów, których dotyczą.


Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Obecnie branża mocno skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna.

XTPL opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-2
reklama
reklama