reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Creotech usprawnia prognozowanie pogody w jonosferze

Creotech Instruments SA zakończył właśnie prace nad projektem, w ramach którego opracowano model zastosowania rozwiązań chmurowych na potrzeby prognozowania pogody kosmicznej.

Docelowy odbiorca projektu – Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje wykorzystać koncepcję modelu jako narzędzie usprawniające rozwój badań nad ziemską jonosferą i zachodzącymi tam procesami.

Creotech Instruments wraz z partnerami – Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz dostawcą usług chmurowych CloudFerro Sp. z o.o. – zakończyli ostatnie etapy projektu Telltale. Zleceniodawcą przedsięwzięcia jest Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych (European Space Operations Centre – ESOC), będące częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej. Projekt został zrealizowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie tworzenia bardziej skutecznych prognoz pogody w jonosferze i niwelowania występujących zakłóceń sygnałów radiowych, jakie mają miejsce na skutek obecnych burz słonecznych.

– Wspólnie z naszymi partnerami zakończyliśmy projekt dla ESA, mający kluczowy wpływ na prognozowanie pogody słonecznej, która jest istotna w kontekście występujących problemów z łącznością satelitarną i radiową. Spowodowane burzami słonecznymi zaburzenia w jonosferze wywołują szereg negatywnych skutków w łączności, m.in. mogą prowadzić do uszkodzenia satelit telekomunikacyjnych, bądź zniszczeń w infrastrukturze energetycznej. Wraz z rozwojem technologii negatywny wpływ podobnych zjawisk rośnie, co zwiększa znaczenie badań nad powstającymi zjawiskami. Zależy nam, aby Creotech Instruments uczestniczył także w rozwoju tej dziedziny – mówi Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA.

Obecnie dane pozyskiwane z jonosond pozwalają na prognozowanie zaburzeń komunikacji radiowej, o ile zostaną odpowiednio i szybko zinterpretowane. W ramach projektu Telltale opracowano model platformy chmurowej pozwalającej na optymalizację, przetwarzanie danych i prognozowanie pogody kosmicznej w czasie rzeczywistym. Infrastruktura chmury pozwala także na udostępnianie danych, obliczeń, procesów i innych zasobów pomiędzy różnymi zaangażowanymi podmiotami. Platforma chmurowa TellTale posiada również zdolność konwertowania surowych danych pomiarowych i obliczeń przy użyciu wydajnych maszyn wirtualnych oraz generowania prognoz w formie diagramów i alertów. Usprawnia to przetwarzanie i analizę danych z wielu źródeł, wprowadzając algorytmy do danych i obniżając całkowite koszty ich przetwarzania – informuje Creotech.
 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama