reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© AGP
Przemysł elektroniczny |

AGP przystąpił do procesu rejestracji grafenu

Advanced Graphene Products, producent grafenu z Zielonej Góry, do końca drugiego kwartału zamierza uzyskać rejestrację grafenu zgodnie z Rozporządzeniem REACH.

AGP przystąpił do procesu rejestracji grafenu przed European Chemical Agency (ECHA) zgodnie z rozporządzeniem REACH, co umożliwi spółce legalny import, stosowanie i dystrybucję substancji w skali przemysłowej na terenie Unii Europejskiej zapewniając jednocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia i środowiska – informuje spółka. Rozporządzenie REACH – (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals – Rejestracja, Ocena, Autoryzacja i Ograniczenie chemikaliów) – obowiązuje od 1 czerwca 2007 roku i nakłada na firmy obowiązek przeprowadzenia badań dowodowych w zakresie identyfikacji ewentualnego ryzyka związanego z substancjami, które produkują i metod zarządzania nim. Firmy zobowiązane są wykazać wobec European Chemical Agency, w jaki sposób można bezpiecznie stosować substancję, a ECHA przyjmuje i ocenia poszczególne rejestracje pod kątem ich zgodności z przepisami. Od 1 stycznia 2020 roku firmy wytwarzające lub importujące nanomateriały są podporządkowane precyzyjnym wymogom prawnym, określonym w ww. Rozporządzeniu. Proces rejestracji REACH jest odpłatny, a spółka przewidziała 0,5 mln PLN na jego przeprowadzenie. Kwota ta będzie pochodziła z środków uzyskanych z emisji akcji serii C.
Z kolei w ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku AGP ogłosił podpisanie umowy o współpracy z Garmor INC. an Asbury North Carolina Company. – Na podstawie zawartej umowy staniemy się wyłącznym dystrybutorem na terenie Unii Europejskiej grafenu EFG produkowanego przez Garmor, a Garmor będzie uprawniony do sprzedaży i dystrybucji naszych produktów na terenie USA takich jak grafen HSMG, a także koncentratów polipropylenowych zawierających grafen – poinformował AGP. Współpraca przewidziana jest na lata 2022-2025, z możliwością przedłużenia. Garmor INC. to firma z siedzibą w Orlando na Florydzie, która się zaawansowanymi materiałami z opatentowanym, przyjaznym dla środowiska procesem komercyjnej produkcji grafenu funkcjonalizowanego krawędziowo (EFG). Od lipca 2021 roku spółka należy do Asbury Carbons Inc., globalnego przetwórcy materiałów węglowych i grafitowych.
Advanced Graphene Products (AGP) zajmuje się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Spółka jest producentem zarówno grafenu płatkowego, jak i grafenu powierzchniowego, z własną, opatentowaną technologią produkcji na ciekłym metalu – HSMG, co pozwala uczestniczyć spółce w rynku obu znanych form grafenu. Jednocześnie AGP prowadzi prace badawczo-rozwojowe, których celem jest wypracowanie potencjalnych zastosowań produkowanych przez spółkę form grafenu. Głównymi obszarami zastosowań, wytwarzanego przez AGP, grafenu płatkowego (GO – tlenek grafenu, rGO –zredukowany tlenek grafenu) są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy też masterbatche.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama