reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Rządowe granty dla Northvolt, Samsunga i USI

Zwiększenie mocy produkcyjnych fabryki pralek i lodówek czy nowy zakład i centrum B+R firmy Northvolt w Gdańsku – m.in. te inwestycje otrzymają wsparcie z budżetu państwa.

W grudniu umowy ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Technologii, o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej podpisały m.in. wymienione poniżej firmy, które zrealizują następujące projekty:
  • MAN Trucks Sp. z o.o. zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu produkcyjnego samochodów ciężarowych w Niepołomicach, woj. małopolskie, okres realizacji: 2021-2025.
  • Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu wytwarzania pralek i lodówek we Wronkach, woj. wielkopolskie, okres realizacji: 2022-2023.
  • Universal Scientific Industrial Poland Sp. z o.o. zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Biskupicach Podgórnych, woj. dolnośląskie, okres realizacji: 2021-2024.
  • Faurecia Wałbrzych SA zwiększenie mocy produkcyjnych przez inwestycję m. in. w nowe maszyny i urządzenia produkcyjne w istniejących zakładach spółki w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie, okres realizacji: 2021-2025.
  • Northvolt Poland Sp. z o.o. zwiększenie możliwości produkcyjnych i badawczo-rozwojowych poprzez budowę nowego zakładu produkcji modułów i systemów magazynowania energii wraz z centrum badawczo-rozwojowym w Gdańsku, woj. pomorskie, okres realizacji: 2020-2024.

Celem Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem. W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej jest udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz kosztów kwalifikowanych inwestycji. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa. © Evertiq

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1