reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Eco5tech 14 stycznia zadebiutuje na NewConnect

Spółka, która wkrótce zadebiutuje na małym parkiecie zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą rozwiązań Property Technology (PropTech).

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wyznaczyła dzień debiutu Eco5tech SA na rynku NewConnect na piątek 14 stycznia br. Łącznie do obrotu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostanie wprowadzonych 4.400.000 akcji serii B i C. Kurs odniesienia dla pierwszych notowań spółki został wyznaczony na równi emisji akcji serii C, tj. 0,55 zł za jedną akcję. Biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji serii A, B i C (5.400.000 akcji) oznacza kapitalizację Eco5tech w wysokości 2,97 mln PLN.
Nowe technologie coraz mocniej wchodzą do branży budowlanej, a sektor PropTech rozwija się niezwykle dynamicznie, o czym świadczą nakłady przeznaczane na inwestycje w tego typu rozwiązania. Brytyjska firma Pi Labs VC szacuje w raporcie, że globalne inwestycje w PropTech wzrosły z 9,4 mld USD w 2020 r. do prawie 21 mld USD w 2021 r.
– Dzięki wytężonej pracy jesteśmy na ostatniej prostej do dnia debiutu Eco5tech na NewConnect. Miniony rok był dla nas bardzo ważny, zarówno pod względem rozwoju kluczowych projektów PropTech oraz działalności projektowo-wykonawczej. W obecnym roku chcemy kontynuować skokowy wzrost naszego biznesu, co przełoży się na wzrost wartości wewnętrznej spółki, co będzie miało odzwierciedlenie w kapitalizacji Eco5tech na giełdzie – mówi Alicja Gackowska, prezes zarządu Eco5tech SA. Obecnie Eco5tech finalizuje prace nad urządzeniem przeznaczonym do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. MCA5tech (Media Consumption Analyzer) jest to urządzenie autonomiczne, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację, przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy. Produkt zapewni analizę energooszczędności budynku, co pozwoli na efektywne zarządzanie zużyciem energii i ograniczenie kosztów – informuje firma. Drugim projektem, nad którym pracuje Eco5tech jest inteligentny system zarządzania budynkiem w dobie pandemii. Jest to system, który będzie mógł być wykorzystywany w budownictwie pod kątem analizy epidemiologicznej z uwzględnieniem dezynfekcji, wymiany powietrza, optymalizacji poruszania się po obiekcie głównych użytkowników i gości. Pod koniec grudnia 2021 r. spółka zawarła umowę z Województwem Kujawko-Pomorskim na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2,37 mln PLN. Wartość przychodów Eco5tech rośnie w tempie skokowym. W 2018 r. spółka miała 1,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Natomiast w 2020 r. poziom przychodów wyniósł już 6,5 mln PLN. Po trzech kwartałach 2021 r. spółka odnotowała już 4,1 mln PLN przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie jak podaje spółka wiele realizowanych inwestycji zostanie częściowo rozliczonych już w ostatnim kwartale ub. r., co przełoży się na poziom przychodów. Obecnie Eco5tech realizuje kilkanaście projektów o łącznej wartości ponad 22 mln PLN netto.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama