reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© olivier26 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Zmiana prezesa w Relpolu

Zarząd Relpol SA poinformował, że 5 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza spółki odwołała Sławomira Bialika z funkcji prezesa zarządu spółki.

Jednocześnie pełnienie obowiązków prezesa zarządu od 5 stycznia do czasu powołania nowego prezesa, Relpol SA powierzyła Krzysztofowi Pałganowi, obecnemu wiceprezesowi. Ponadto Rada Nadzorcza powołała Monikę Kuriata na członka zarządu Relpol SA. Monika Kuriata zatrudniona jest na stanowisku dyrektora finansowego.
Życiorysy zawodowe członków zarządu: Krzysztof Pałgan Wykształcenie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, Inżynier elektryk, magister. Dodatkowo kursy i programy w zakresie zarządzania, sprzedaży, umiejętności przywódczych. Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska: od 06.02.2018 wiceprezes zarządu Relpol S.A. od 01.01.2018 do 06.02.2018 członek zarządu Relpol S.A., dyrektor handlu i marketingu. od 06.11.2017 do 01.01.2018 dyrektor handlu i marketingu w Relpol S.A. 2013-2017 - dyrektor sprzedaży i marketingu dywizji PG w ABB Sp. z o.o. - dyrektor handlowy w ABB Sp. z o.o., 2011-2013 - dyrektor rynku systemów energetyki w ABB Sp. z o.o. 2004-2010 - dyrektor regionalnego biura sprzedaży w Poznaniu w dywizji Produkty i Systemy dla Energetyki, w ABB Sp. z o.o. 2001-2003 - dyrektor obszaru sprzedaży dla rynków C&EE w ABB Italy, Lodi. 1999-2000 - dyrektor sprzedaży i marketingu dywizji Systemów dla Energetyki w Krakowie, w ABB Sp. z o.o. 1998-1999 - inżynier sprzedaży w biurze regionalnym w Gdańsku (filia Bydgoszcz), w ABB Sp. z o.o. 1993-1998 - specjalista d/s systemów rozliczeniowych energii elektrycznej miedzy TSO i DSO w PSE Północ w Bydgoszczy. Monika Kuriata Wykształcenie: wyższe. Studia magisterskie o kierunku finanse i bankowość oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dodatkowo kursy w zakresie wycen biznesowych, koncepcji zarządzania wartością, strategii rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem i zarządzania zmianą. Kwalifikacje i zajmowane dotychczas stanowiska: od 05.2009 – dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej, prokurent w Relpol SA. od 06.2006 – do 04.2009 specjalista ds. zarządzania ryzykiem i analiz w Relpol S.A. od 10.2003 – do 05.2006 księgowa ds. należności. od 03.2000 – do 08.2003 księgowa w Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama