reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexan24 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Sonel ma już spółkę w Singapurze

5 stycznia 2022 roku dokonano rejestracji spółki zależnej pod firmą: Sonel South East Asia Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze – informuje producent aparatury kontrolno-pomiarowej w komunikacie.

Kapitał założycielski spółki wynosi 150 000 EUR, a Sonel SA posiada 51 % akcji w kapitale zakładowym spółki, tym samym posiada większość głosów na zgromadzeniu wspólników. Mniejszościowy pakiet udziałów w wysokości 49 % objął obywatel Singapuru. Spółka będzie promować i sprzedawać produkty marki Sonel na rynkach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Grupa dużą część przychodów realizuje na rynkach zagranicznych. W segmencie mierników było to w okresie od stycznia do września ubiegłego roku prawie 27,6 mln PLN, a w obszarze usług ponad 12 mln PLN. Narastająco po trzech kwartałach 2021 roku skonsolidowane przychody Sonela sięgnęły 96,8 mln PLN (+10%). Spółka pod koniec ubiegłego roku przedstawiła strategię na lata 2022-2024. Zakłada ona wzrost sprzedaży do 135 mln PLN w 2024 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika ROE na poziomie nie niższym niż 17%. Spółka zapowiada transformację cyfrową oferty produktowej, sprzedaży i procesów wewnętrznych, rozwój na rynku e-commerce oraz eksportu czy wprowadzenie nowych produktów. Ważnymi kierunkami rozwoju są obszary elektromobilności, fotowoltaiki oraz wykorzystania wodoru w magazynach energii. Źródło:Sonel, akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1