reklama
reklama
reklama
© wizzyfx dreamstime.com
Biznes |

Apator zarejestrował połączenie ze spółką zależną

3 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółki Apator SA z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA. Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Apator SA wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Apator Elkomtech SA. Z uwagi na fakt, iż Apator SA był właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbyło się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Apator SA, a także bez wydania nowych akcji - czytamy w komunikacie.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1