reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Energa rozwinie inteligentną sieć dystrybucji dzięki środkom z EBI

Energa SA i Energa Operator, należące do Grupy ORLEN, podpisały 16 grudnia umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę do 150 mln EUR.

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji. – Rozwój sieci dystrybucyjnych jest kluczowym działaniem w świetle trwającej transformacji energetycznej w Polsce. Aby linie dystrybucyjne sprostały ich zmiennej generacji, konieczna jest modernizacja naszej infrastruktury. W ostatnich latach Energa Operator na inwestycje w tym obszarze wykorzystuje rocznie od 1,2 do 1,4 mld PLN, a dodatkowe wsparcie z EBI wzmocni zarówno realizowane już, jak i planowane przedsięwzięcia – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes zarządu Energi SA. Działania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków z EBI dotyczyć będą m.in. budowy, rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej Energi Operatora na całym terenie działania spółki. Planowane inwestycje wpisują się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych Smart Grid. Pozwolą też na przyłączanie nowych odbiorców odnawialnych źródeł energii (OZE) i dalszą poprawę niezawodności sieci. Dofinansowany zostanie też rozwój inteligentnych systemów pomiarowych (smart metering). Spółka zainstalowała ponad 1,5 mln liczników działających w tej technologii, co stanowi ponad 50 proc. wszystkich liczników u jej odbiorców na niskim napięciu. Zgodnie z podpisaną umową, pozyskane środki będą mogły zostać wykorzystane w transzach w ciągu trzech lat od daty podpisania umowy, zaś maksymalny okres spłaty zobowiązań to siedemnaście lat. – Środki pozyskane dzięki kredytowi z EBI stanowić będą kolejne długoterminowe źródło finansowania dla kluczowych inwestycji Grupy Energa, co wzmocni jej stabilność finansową. W 2009 roku Energa jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce zawarła umowę z EBI, a dzisiejsza jest już czwartą, jaką podpisaliśmy z tą instytucją – przypomina Marek Kasicki, wiceprezes zarządu ds. finansowych Energi SA. Zgodnie ze Strategicznym Planem Rozwoju (SPR) Grupy Energa na lata 2021-2030, na rozwój obszaru dystrybucji przeznaczone jest ok. 17 mld PLN. Kontynuowana będzie modernizacja i rozbudowa linii elektroenergetycznych. Będzie to służyć m.in. utrzymaniu odpowiedniego potencjału przyłączeniowego. Celem będzie także dostosowanie funkcjonowania systemu dystrybucyjnego do rozwijającego się sektora OZE – zarówno dużego, komercyjnego, jak też mikroinstalacji (do 50 kW) i gospodarstw prosumenckich. SPR Energi wpisuje się w Strategię Grupy ORLEN do 2030 roku, według której uzupełnieniem mocy wytwórczych koncernu będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji – czytamy w komunikacie.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2