reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

XTPL sprzedaje kolejne urządzenie

Naukowcy z włoskiego Uniwersytetu w Brescii kupili od XTPL SA urządzenie Delta Printing System do zastosowań w biosensorach i bioelektronice dla biomedycyny nowej generacji.

XTPL, dostawca rozwiązań nanodruku dla światowego rynku elektroniki, poinformował o przyjęciu nowego, piątego już zamówienia na urządzenie Delta Printing System. Zamawiającym jest Wydział Inżynierii Informacji (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione – DII) z Uniwersytetu w Brescii we Włoszech. Oparte na innowacyjnej autorskiej technologii nanodruku i przeznaczone do szybkiego prototypowania urządzenie będzie wykorzystywane przez zespół badawczy do nanoszenia wybranych materiałów w celu wytworzenia ultraczułej i biodegradowalnej bioelektroniki organicznej oraz matrycy biosensora organicznego. Delta Printing System trafi do rąk ekspertów w dziedzinie powstającej zintegrowanej elektroniki i bioelektroniki, fizyki zaawansowanych urządzeń półprzewodnikowych oraz urządzeń symulujących pracę mózgu przez kontrolę jonów jako nośników sygnału, a także symulacji i modelowania tranzystorów organicznych i amorficznych, którzy pracują w ramach grupy naukowej Mikroelektroniki i Rozwoju Technologii z Wydziału Inżynierii Informacyjnej Uniwersytetu kierowanej przez prof. Fabrizio Torricelli. – Sprzedaż kolejnego urządzenia Delta Printing System dla tak uznanych naukowców z Uniwersytetu w Brescii otwiera nam nowe możliwości dla zastosowania unikalnej technologii XTPL. Wesprze ona badania nad opracowaniem zaawansowanych wysokoczułych i docelowo biodegradowalnych biosensorów. Tego typu biosensory będą mogły dodatkowo znaleźć zastosowanie w biomedycynie, w urządzeniach diagnostycznych nowej generacji, czy też medycynie spersonalizowanej. Dla XTPL jest to niezwykła okazja do wejścia w kolejny segment rynku, zaś dzięki pozycji DII wśród odbiorców przemysłowych, zwiększenia potencjału komercjalizacyjnego naszej technologii – mówi Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA. Pracom związanym z opracowaniem nowej klasy biodegradowalnych biosensorów organicznych oraz rozwojem bioelektroniki drukowanej przewodzić będzie prof. Fabrizio Torricelli z Uniwersytetu w Brescii, uznany przez międzynarodowe grono naukowców i producentów bioelektroniki ekspert i lider opinii w zakresie analizy teoretycznej i eksperymentalnej materiałów organicznych oraz tlenków amorficznych, jak również w zakresie projektowania zaawansowanych biosensorów oraz zintegrowanej bioelektroniki. – Jednym z obszarów naszych zainteresowań badawczych jest rozwój technologii wspomagających dla produkcji nowoczesnej klasy biosensorów, które są oczekiwane przez globalnych odbiorców przemysłowych, natomiast muszą odpowiadać ich aktualnym wymogom, jakim jest m.in. dbałość o środowisko naturalne. Innym aspektem jest zdolność do mikrofabrykacji – czyli do budowy mikrometrycznych urządzeń i elementów. Mikroprodukcja urządzeń bioelektronicznych do detekcji pojedynczej cząsteczki wymaga możliwości nanoszenia ultracienkich struktur przewodzących o szerokości i zachowanym między nimi odstępie poniżej 1 mikrometra i dodatkowo o odpowiednim współczynniku lepkości. Dotychczas nasz Uniwersytet nie posiadał odpowiedniego systemu do tego przeznaczonego – takie rozwiązanie nie było dostępne w skali światowej – wyjaśnia Fabrizio Torricelli, prof. Uniwersytetu w Brescii.
Obecnie XTPL komercjalizuje swoje produkty: tusze oparte na nanocząstkach srebra przeznaczone do drukowania elementów elektroniki nowej generacji, a także Delta Printing System, czyli precyzyjny system szybkiego prototypowania z możliwością drukowania bardzo drobnych struktur aż do 1 µm dla zastosowań w mikroelektronice.
Celem badawczym naukowców, który następnie ma być wdrożony u partnerów komercyjnych, jest opracowanie ultraczułych organicznych drukowanych biosensorów zintegrowanych z trójwymiarowymi, dopasowującymi się i elastycznymi podłożami, które to biosensory po wykorzystaniu będą ulegać biodegradowalności. – Przeznaczone będą przede wszystkim dla branży biomedycznej. W tym kierunku planujemy dłuższą współpracę z XTPL – mówi Fabrizio Torricelli. Globalny rynek biosensorów w 2021 został wyceniony 25,5 mld USD, zaś do 2026 ma osiągnąć 36,7 mld USD. Oczekuje się, że w latach 2021-2026 jego CAGR wyniesie 7,5%. (za: MarketsandMarkets Research). Analitycy wskazali, że wśród kluczowych czynników napędzających ten rynek są: pojawienie się biosensorów opartych na nanotechnologii, rosnąca częstość występowania chorób zakaźnych i chorób cywilizacyjnych, takich jak powikłania kardiologiczne, cukrzyca i obecna pandemia COVID-19, zwiększająca zapotrzebowanie na diagnostykę point-of-care oraz opiekę domową. Jednocześnie, CAGR rynku urządzeń elektronicznych do prototypowania ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę. Spółka XTPL dostarczyła dotychczas cztery urządzenia prototypujące dla branży mikroelektroniki.
Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. XTPL samodzielnie opracowuje wspierające te trendy innowacyjne rozwiązania z zakresu nanodruku, kierując je do globalnych graczy z dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej. W 2020 r. jej wartość wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 r. ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1