reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica
Przemysł elektroniczny |

Amica patrzy na USA

W grudniowym wywiadzie dla „Pulsu biznesu” Jacek Rutkowski, prezes i główny akcjonariusz Grupy Amica mówił o m.in. nowej strategii Grupy.

Jeszcze przed wybuchem pandemii stało się jasne, że okres obowiązywania dotychczasowej strategii HIT2023 będzie wymagał skrócenia, ponieważ zostały już osiągnięte cele ilościowe, plany akwizycyjne w niej zapisane zostały zrealizowane i udało się wejść na nowe rynki. Początkowy termin ogłoszenia nowej strategii na koniec bieżącego roku trzeba było przesunąć ze względu na perturbacje związane z pandemią. Obecnie nowa strategia, określająca kierunki rozwoju poza rok 2030 (S30+), jest gotowa w 75 procentach. Główne jej cele to uodpornienie spółki na kryzysy, zawirowania koniunktury i napięcia rynkowe tego typu, z jakimi mamy do czynienia obecnie. Zapytany o konkrety, prezes Rutkowski wymienia trzy główne kierunki działań zawarte w nowej strategii. Są to: wzmocnienie łańcuchów dostaw, stałe zwiększanie rentowności sprzedaży oraz poszerzanie wachlarza produktów, w tym wyjście poza sektor klasycznego AGD, a także dalsze inwestycje w marki własne. Po raz pierwszy w tej rangi dokumencie powstanie zapis o wyjściu ze sprzedażą poza Europę, mając na uwadze zarówno Azję, jak i rynek Stanów Zjednoczonych. Rozważane są różne warianty akwizycji. Optymalny scenariusz na rynku USA zakłada zakup lokalnej marki, pozwalający szybko i efektywnie zaistnieć na nowym rynku. – Na ten cel możemy wyłożyć nawet ponad 20 mln USD – powiedział prezes Jacek Rutkowski. Źródło: Puls Biznesu via P&L

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama