reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Govena podpisała umowę o dofinansowaniu projektu

Govena zrealizuje projekt pn. „Rodzina ściemniaczy dedykowanych do regulacji poziomu oświetlenia źródeł światła w technologii LED” o wartości około 3,7 mln PLN.

Toruńska spółka Govena podpisała umowę z Województwem Kujawsko–Pomorskim o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie Procesów Badawczo – Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi nie więcej niż 3 695 047,08 zł, całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 3 539 294,76 zł, natomiast wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 2 091 713,06 zł. Podstawowym źródłem finansowania projektu są środki własne spółki z bieżącej sprzedaży produktów i usług. Projekt ma zostać zrealizowany do końca grudnia 2023 roku. Govena zamierza opracować rodzinę ściemniaczy do regulacji oświetlenia źródeł światła w technologii LED do zastosowań zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych, jak i przemysłowych. – W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną do produkcji i sprzedaży ściemniacze LED, których przeznaczeniem będzie sterowanie oświetleniem zainstalowanym w nowoczesnych oprawach oświetleniowych. Projekt obejmuje opracowanie ściemniaczy sterowanych dotykiem, przeznaczonych na rynek brytyjski oraz przemysłowych w dwóch opcjach. Spodziewanym pozytywnym efektem takiej rodziny ściemniaczy będzie będzie pozyskanie nowych kręgów odbiorców pośród firm projektujących oraz montujących instalacje oświetleniowe w budynkach, jak i odbiorców indywidualnych krajowych oraz zagranicznych – pisze spółka w komunikacie.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 28 2024 11:54 V22.3.46-2