reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

APS Energia celuje w ponad 500 mln PLN przychodów

Nowa strategia Grupy zakłada dynamiczny rozwój i osiągnięcie przychodów powyżej 500 mln PLN w 2026 roku, co daje średnioroczny wzrost na poziomie 35% (bez uwzględnienia sprzedaży spółki zależnej Red Muksun).

Zarząd planuje wykorzystać zieloną transformację do rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności. Zamierza skoncentrować się na segmentach kluczowych dla budowy gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemach przetwarzania energii dla OZE.
APS Energia zdecydowała się na opracowanie nowej strategii na lata 2022-2026 w związku ze zmianami w otoczeniu biznesowym, a także sytuacją wywołaną pandemią Covid-19. – W związku z przyśpieszoną transformacją energetyczną w Unii Europejskiej i świecie oraz przyjętą Polityką Energetyczną Polski do 2040 r. Grupa planuje wykorzystać zieloną transformację do dynamicznego rozwoju w wybranych technologicznych obszarach działalności. Przyśpieszone zmiany będą również następowały w innych sektorach, w których Grupa prowadzi działalność. Możemy zaliczyć do nich sektor przemysłu, infrastruktury kolejowej, transportu i trakcji, energetyki atomowej, magazynów energii, e-mobility, OZE oraz innych – czytamy w nowej strategii rozwoju APS Energia. Cele nowej strategii Spółka chce się rozwijać jako producent i dostawca rozwiązań w zakresie magazynowania energii poprzez przygotowywanie odpowiedniego zaplecza produkcyjnego na bazie posiadanych już kompetencji i zasobów. Kolejnym obszarem jest zwiększenie skali działalności i rozszerzenie asortymentu produktów i usług w dziedzinie Trakcji&Transportu (pojazdy szynowe, tramwaje, autobusy, metro, infrastruktura trakcyjna). W planach są też aktywne działania w dziedzinie energetyki atomowej w związku z planowanymi inwestycjami w sektorze państwowym i prywatnym w Polsce oraz krajach WNP i innych również poprzez rozszerzenie oferty produktowej. Założono umacnianie pozycji Grupy na rynku przemysłowych systemów zasilania gwarantowanego w Polsce, również poprzez rozwój biznesowej działalności projektowej oraz wzmocnienie pozycji na rynkach WNP, także poprzez nowe spółki zależne i nowe obszary działalności na tych rynkach (głównie w obszarze Trakcja & Transport oraz handlu). Kolejnym celem jest rozwój R&D zmierzający do dopasowania oferty produktowej do nowych wymogów i zmieniających się norm i wymagań klientów poprzez modernizację/optymalizację istniejących i stworzenie nowych produktów. Jednocześnie założono budowanie wartości dodanej dla akcjonariuszy, dzięki zapewnieniu zrównoważonego wzrostu wartości. – Celem nadrzędnym Grupy jest osiągnięcie wzrostu wartości dla akcjonariuszy oraz zapewnienie dodatniej dynamiki przychodów na poziomie średniego wzrostu sprzedaży (CAGR-35%), czyli docelowo ponad 500 mln PLN w 2026 r., przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej w perspektywie najbliższych lat. Określając ten oczekiwany poziom sprzedaży nie uwzględniamy wpływu spółki handlowej Red Muksun – wskazuje APS Energia. Założenia dotyczące wzrostu Grupy opierają się na rozwoju organicznym i w ramach tego zakładana jest budowa nowego obiektu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla dziedziny magazynowania energii i OZE. Nowa inwestycja byłaby prowadzona w latach 2023-2024. Ze względu na istotne ryzyko i niepewność, co do dalszego rozwoju pandemii COVID-19 przyjęty scenariusz rozwoju opiera się na założeniu ustabilizowaniu się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie – informuje spółka.
Narastająco po pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody APS Energia sięgnęły 56,4 mln PLN (58,25 mln PLN rok wcześniej).
APS Energia w najbliższych latach zamierza skoncentrować działalność w segmentach kluczowych dla budowy gospodarki opartej na środkach transportu zbiorowego (T&T, e-mobility), energetyce atomowej oraz magazynowaniu energii i systemów przetwarzania energii dla OZE. Grupa nadal zamierza rozwijać swoje dotychczasowe rozwiązania i produkty skierowane dla klasycznych sektorów energetyki, do których zaliczamy elektrownie, przemysł, przetwórstwo ropy i gazu. Jako uzupełnienie poszerzonej oferty biznesowej będzie rozwijany zakres usług serwisowych również o sektor T&T. Niezbędna, z uwagi na kluczowe zmiany w otoczeniu Grupy kluczowa jest potrzeba dywersyfikacji kierunków dostaw urządzeń w najbliższych latach. Kontynuowana będzie również produkcja urządzeń dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klientów z wybranych segmentów przy zachowaniu jak najwyżej jakości. Na rynku polskim celem Grupy jest zwiększenie wartości sprzedaży w sektorze T&T, energetyce (w przyszłości energetyce atomowej) oraz magazynach energii. APS Energia nie zmienia swojej strategii na najbliższe lata, co do utrzymania dynamiki wzrostu w ramach działalności eksportowej na najbardziej perspektywicznych rynkach krajów byłego ZSRR, a w szczególności w Rosji, Kazachstanie i w Uzbekistanie. Dzięki nowo powstałej w 2021 r. spółce zależnej w Federacji Rosyjskiej dedykowanej do sprzedaży urządzeń dla rynku T&T spodziewany jest istotny wzrost zamówień z tego sektora. – Grupa zamierza wykorzystać swoją obecność i wypracowaną pozycję na rynkach WNP w rozwoju nowego obszaru działalności biznesowej o dużej dynamice wzrostu, jakim jest import i dystrybucja ekologicznych produktów spożywczych premium. Sprzedaż wysokojakościowych produktów spożywczych z obszarów Federacji Rosyjskiej i krajów WNP zostanie oparta na nowoczesnych metodach sprzedaży i komunikacji z klientem końcowym. W celu dynamicznego rozwoju sprzedaży i zwiększonego zapotrzebowania na kapitał rozpatrywana jest opcja wprowadzenia spółki Red Muksun na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Sprzedaż spółki w nowym obszarze biznesowych zakładana jest na poziomie od 150 do 270 mln PLN w 2026 r. w zależności od możliwości pozyskania środków obrotowych w pierwszych latach realizacji strategii – zakłada APS Energia. Grupa zamierzać wzmacniać swoją pozycję na rynku czeskim oraz w innych krajach, głównie poprzez działalność spółki zależnej ENAP w segmencie AKPiA, która już teraz korzysta z dużego potencjału nowych zamówień głównie na rynku niemiecki, austriackim, skandynawskim, czy brytyjskim. Oprócz zwiększenia sprzedaży przemysłowych systemów zasilania awaryjnego zamierzać rozpocząć sprzedaż urządzeń dedykowanych dla sektora T&T oraz w dalszej pespektywie magazynów energii. APS Energia nadal będzie prowadzić aktywne działania umożliwiające realizowanie sprzedaży na rynkach azjatyckich, jak również jej zwiększenie w najbliższych latach na rynkach Afryki oraz Ameryki Północnej. – Wzrost skali działalności o nowe obszary biznesowe będzie otwierał opcje w zakresie potencjalnych przejęć na rynku podmiotów gospodarczych, jak również zorganizowanych części przedsiębiorstw lub ich aktywów. Grupa będzie poszukiwała efektów synergii i przyśpieszenia procesów budowy sprzedaży w takich branżach, jak trakcja i transport, energetyka atomowa czy magazyny energii. Potencjalnymi kierunkami przejęć pozostaje rynek krajowy, jak również rynki wschodnie. Zarząd nie wyklucza również podjęcia strategicznej współpracy lub uruchomienia wspólnych przedsięwzięć w postaci podmiotu zarządzanego wraz z partnerem (joint venture) – ocenia zarząd. Zgodnie z założeniami zarządu, w okresie 2022-2026, rekomendowana kwota rocznej dywidendy może wynieść, w wybranym roku od 10 do 30% skonsolidowanych zysków netto Grupy APS Energia lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2
reklama
reklama