reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Biznes |

Grupa Synektik przejmuje rynek robotów da Vinci w Czechach oraz na Słowacji

Grupa biotechnologiczno-medyczna od 2022 r. będzie wyłącznym dystrybutorem systemów robotycznych da Vinci w Czechach i na Słowacji.

Zarząd Grupy Synektik ocenia, że z tytułu rozszerzenia umowy dystrybucyjnej tylko w 2022 roku kalendarzowym przychody Grupy z tytułu komercjalizacji systemów da Vinci mogą się podwoić.
Dystrybucją robotów, ich serwisem oraz sprzedażą zużywalnych instrumentów zajmować się będzie spółka Synektik Czech Republic s.r.o., która przejmie od koncernu Intuitive m.in. obecne umowy serwisowe oraz kontrakty na dostawę instrumentów z czeskimi i słowackimi ośrodkami medycznymi użytkującymi innowacyjne systemy robotyczne. Zgodnie z zawartym porozumieniem umowa dystrybucyjna między Intuitive a Grupą Synektik, obowiązująca do kwietnia 2026 r. na terytorium Polski, zostanie rozszerzona o Czechy i Słowację. Spółka zależna przejmie czeski zespół Intuitive, obecnie odpowiedzialny za obsługę czeskich i słowackich klientów koncernu. Za przejęcie czeskiego i słowackiego biznesu koncernu Intuitive Synektik zapłaci 1,5 mln USD, płatne w ratach w 2022 i 2023 r., a Intuitive będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 30% EBIT z przejmowanego biznesu za lata 2024 i 2025 (nie więcej niż 2 mln USD rocznie). – Rozszerzenie współpracy z koncernem Intuitive ma strategiczne znaczenie dla Grupy Synektik. Dzięki niemu stajemy się jednym z trzech największych dystrybutorów systemów da Vinci w Europie i mamy potencjał, by zostać wieloletnim partnerem amerykańskiego koncernu. (...) Z perspektywy Grupy Synektik porozumienie z Intuitive stwarza potencjał dla dynamicznego wzrostu wyników finansowych oraz wartości firmy dla akcjonariuszy – komentuje Cezary Kozanecki, założyciel i prezes zarządu Synektik SA. W ocenie prezesa Synektik, w ciągu 12 miesięcy od wejścia umowy w życie przychody Grupy z tytułu komercjalizacji systemów da Vinci mogą podwoić się w porównaniu z średnim poziomem przychodów z tej części biznesu, wypracowanych w latach obrotowych 2020 i 2019. Ekspansja zagraniczna jest jednym ze strategicznych celów Grupy, a rynki Czech i Słowacji są dla Synektik naturalnym i bardzo atrakcyjnym kierunkiem dalszego rozwoju. – Do tej pory byliśmy obecni za południową granicą Polski jako dostawca zaawansowanych radiofarmaceutyków. Jesteśmy zainteresowani dalszym zwiększaniem obecności Grupy Synektik w innych krajach. Wierzymy, że sukces na polu robotyki chirurgicznej będzie istotnym etapem ekspansji Grupy Synektik w Czechach i na Słowacji jako dostawcy innowacyjnych produktów medycznych – dodaje Cezary Kozanecki. Do tej pory w Czechach i na Słowacji zainstalowano łącznie 16 systemów da Vinci. W obu krajach rocznie wykonuje się w sumie ok. 2,5 razy więcej zabiegów w asyście tych robotów niż obecnie w Polsce przy podobnej liczbie instalacji systemów.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama