reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Przejęcie w branży medtech: Hillrom jest już częścią Baxter

Baxter sfinalizował przejęcie firmy Hillrom, dzięki czemu powstał podmiot w branży medtech o wartości 15 mld USD. Baxter podkreśla, że transakcja umożliwi szybszy wzrost przychodów i zysków.

Baxter International Inc. specjalista w dziedzinie technologii medycznych, ogłosił 13 grudnia br. zakończenie procesu przejęcia firmy Hillrom. Firma Baxter zapłaciła 156,00 USD w gotówce za każdą znajdującą się w obrocie akcję zwykłą Hillrom, co dało cenę zakupu w wysokości 10,5 mld USD (na podstawie liczby akcji Hillrom w chwili zamknięcia). Uwzględniając przejęcie niespłaconych zobowiązań Hillrom, wartość transakcji wynosi około 12,5 mld USD. – Połączenie firm Baxter i Hillrom otwiera kolejny etap naszej transformacji i daje potencjał na pozwalający nam jeszcze lepiej wspierać pacjentów, lekarzy, pracowników, udziałowców i inne społeczności, którym służymy na całym świecie – komentuje José (Joe) E. Almeida, przewodniczący, prezes i dyrektor generalny firmy Baxter. – Integracja naszego uzupełniającego się portfolio wprowadza dodatkowe możliwości rozwoju na szerokim obszarze geograficznym. Dodatkowo otwiera nowe drogi do wykorzystania cyfrowych innowacji w dziedzinie zdrowia, skoncentrowanych na poprawie jakości opieki, obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności pracy – dodaje José E. Almeida. Baxter planuje wykorzystać swoją silną pozycję na świecie, w tym infrastrukturę handlową i usługową, w celu rozszerzenia oferty produktów firm Hillrom i Welch Allyn na nowe rynki międzynarodowe. – Bazując na łącznej bazie ponad dwóch milionów urządzeń medycznych zainstalowanych na całym świecie firma Baxter planuje wykorzystać swoje doświadczenie w zakresie technologii łączności i integracji, cyfrowych rozwiązań zdrowotnych, wizualizacji i analizy danych, opracowywania terapii oraz monitorowania, do stworzenia połączonego systemu, który otacza pacjenta i jego zespół opieki – czytamy w komunikacie. Najważniejsze informacje dotyczące transakcji i finansów Proponowane przejęcie firmy Hillrom przez firmę Baxter zostało ogłoszone 2 września 2021 r. Baxter spodziewa się, że w ciągu pierwszych trzech lat od połączenia działanie to przyniesie około 250 mln USD rocznych synergii kosztowych przed opodatkowaniem. Te szacunki nie uwzględniają żadnych korzyści wynikających z potencjalnych nowych możliwości wzrostu przychodów, wynikających z połączenia obu organizacji. Oczekuje się, że transakcja będzie miała niski, dwucyfrowy wpływ na skorygowany zysk na akcję (EPS) firmy Baxter w pierwszym pełnym roku po zamknięciu transakcji, a w trzecim roku po zamknięciu transakcji wzrośnie do ponad 20%. Szacuje się również, że transakcja zwiększy ogólne skorygowane marże EBITDA firmy Baxter w perspektywie średnioterminowej i zapewni silne generowanie przepływów pieniężnych z wysokim jednocyfrowym zwrotem z zainwestowanego kapitału (ROIC), spodziewanym w piątym roku po zamknięciu transakcji. Firma Baxter sfinansowała przejęcie i refinansowanie przejętego zadłużenia firmy Hillrom poprzez emisję obligacji o stałym i zmiennym oprocentowaniu o wartości 7,8 mld USD, 4,0 mld USD w ramach zaciągniętych trzy- i pięcioletnich umów pożyczki terminowej o zmiennym oprocentowaniu, a pozostałą kwotę w gotówce. Średni ważony koszt ostatecznego finansowania nabycia wynosi około 2%, przy średnim ważonym okresie zapadalności wynoszącym około siedem lat. Firma Baxter zobowiązała się do zmniejszenia zadłużenia do poziomu 2,75x zadłużenia netto do skorygowanego wskaźnika EBITDA w ciągu dwóch lat po zamknięciu transakcji.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 06 2023 20:46 V22.0.14-1