reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MJModernConstruction
Przemysł elektroniczny |

Relpol przeniesie produkcję

Relpol finalizuje budowę nowej hali i zaczyna się przygotowywać do przeniesienia produkcji z Relpol Elektronik Sp. z o.o. do Relpol SA.

Zarząd Relpol SA podjął we wtorek, 7 grudnia decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia produkcji z Relpol Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Mirostowicach Dolnych do Relpol SA. Decyzja podjęta została w związku z dobiegającą końca budową nowej hali produkcyjnej, zwiększającej powierzchnię produkcyjną w Relpol SA o około 2000 m kw. Stworzy to możliwość ulokowania w budynkach Relpol SA produkcji z Relpol Elektronik wraz z jej pracownikami – informuje firma. – Koncentracja produkcji w jednym miejscu umożliwi bezpośredni nadzór nad organizacją i jakością produkcji prowadzonej dotychczas w Relpol Elektronik, co poprawi efektywność procesu produkcji, skróci terminy dostaw, ograniczy koszty transportu, ograniczy koszty zarządzania tą spółką oraz poprawi wykorzystanie powierzchni produkcyjnej w Relpol SA – czytamy w komunikacie.
Relpol SA posiada 100% udziałów w Relpol Elektronik. Decyzja co do dalszego funkcjonowania tej spółki zostanie podjęta w terminie późniejszym.
Spółka Relpol Elektronik powstała w 2007 r. a jej głównym przedmiotem działalności było świadczeniu usług kooperacji dla Relpol SA. Relpol SA zapewniał materiały, a produkcja była realizowana na powierzonych maszynach i zgodnie z wymaganiami technicznymi i jakościowymi głównej spółki grupy. Relpol Elektronik na koniec listopada 2021 roku zatrudniał 24 osoby na umowę o pracę, 3 osoby na umowę zlecenie oraz 12 osób z agencji pośrednictwa pracy. Przychody ze sprzedaży spółki po trzech kwartałach 2021 roku wyniosły 1,8 mln PLN przy 9 tys. PLN straty netto. Relpol informuje, że przeniesienie produkcji nie będzie miało większego wpływu na wyniki finansowe grupy kapitałowej. Spółka ta odnotowywała nieznaczące z punktu widzenia grupy kapitałowej zyski lub straty netto, natomiast cały obrót pomiędzy Relpol SA a Relpol Elektronik był wyłączony w ramach korekt konsolidacyjnych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama