reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Sonel: nowa strategia, nowe podejście

Producent aparatury kontrolno-pomiarowej przedstawił strategię na lata 2022-2024. Powszechna cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych, zarządzanie danymi oraz coraz większy nacisk na innowacje wymuszają na firmie działania rozwojowe.

Strategia zakłada wzrost sprzedaży do 135 mln w 2024 roku, przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźnika ROE na poziomie nie niższym niż 17%. Spółka zapowiada transformację cyfrową oferty produktowej, sprzedaży i procesów wewnętrznych, rozwój na rynku e-commerce oraz eksportu czy wprowadzenie nowych produktów. Ważnymi kierunkami rozwoju są obszary elektromobilności, fotowoltaiki oraz wykorzystania wodoru w magazynach energii. – Widząc zmieniające się otoczenie, firma Sonel podjęła wyzwanie uczestnictwa w przemianach, jakie zachodzą w sektorze, w którym działamy. Strategia na lata 2022-2024 zakłada rozwój produktowy oraz zmianę podejścia do rynku i klienta. Oferowanie usług cyfrowych będzie coraz bardziej dominować w relacjach z rynkiem i klientem, dlatego filary naszej strategii oparte są o kilka istotnych elementów – podaje Sonel w nowej strategii. Spółka ma świadomość, że obecnie przyrząd pomiarowy był tylko narzędziem do wykonywania pomiarów. Oprócz funkcji podstawowych, dzisiejszy klient potrzebuje również takich, które zwiększą jego efektywność, pozwolą zapanować nad ilością generowanych danych oraz skutecznie zaplanować pracę. – Rozwiązania chmurowe pozwalające na gromadzenie i interpretację danych zaczynają być standardem. Aby sprostać tym wymaganiom i kreować rynek, potrzebujemy radykalnych zmian w podejściu do projektowania oraz zmiany definicji samego wyrobu. Nasza strategia zakłada rozwój oferty właśnie o rozwiązania cyfrowe, przetwarzanie chmurowe oraz takie działania, które w zmieniającym się otoczeniu będą odgrywały istotną rolę wyznaczając nowe standardy wskazuje spółka. W ostatnich latach rośnie znaczenia e-commerce w światowym handlu. Trend ten jest widoczny także w branży, której działa Sonel. Z tego powodu istotnym elementem strategii stała się cyfryzacja i automatyzacja procesu sprzedaży. – Dzięki nowoczesnym narzędziom i platformie e-commerce B2B/B2C planujemy wejść na nowe rynki oraz aktywnie wspierać dystrybucję. Pomoże to nam szybciej reagować na zmieniające się w gospodarce trendy i na potrzeby klientów oraz wesprze w badaniu nowych rynków i wzmacnianiu globalnej pozycji Grupy Sonel – dodaje Sonel. Spółka zwraca też uwagę, że czas realizacji zamówienia jest jednym z kluczowych elementów wpływających na stopień zadowolenia klienta. Dlatego aby zbudować stabilny biznes, konieczna jest właściwa strategia realizacji zamówień, która staje się równie istotna jak posiadanie właściwego produktu w odpowiedniej cenie. W zakresie rozwoju produktów motorem napędowym w nowej strategii będzie cyfryzacja i informatyzacja rozwiązań. Coraz większą rolę w eksploatacji urządzeń zaczyna mieć cyfrowe przetwarzanie danych, ich przechowywanie i analiza. Coraz mniejsze znaczenie zaczyna mieć produkt sam w sobie. Dlatego też rozwój oferty będzie ukierunkowany na zarządzanie informacją, rozwiązania chmurowe oraz możliwość tworzenia kompletnych systemów pomiarowych, które zaspokoją potrzeby klienta. Dodatkowo powstaną linie produktowe dedykowane do rozwijających się rynków elektromobilności, fotowoltaiki oraz wykorzystania wodoru w magazynach energii. Utrzymanie pozycji lidera w kraju to jedno z głównych założeń strategii. Spółka celuje we wdrożenie nowych linii produktowych związanych z elektromobilnością i OZE oraz w rozwój aktualnej oferty. – W opracowaniu i przygotowaniu są między innymi mierniki badające bezpieczeństwo oraz wydajność instalacji PV, a dodatkowo analizatory magazynów energii elektrycznej, które są niezbędne dla stabilności i rozwoju rozproszonych systemów zasilania. Kolejną linią produktów rozwijanych w ciągu najbliższych dwóch lat będą urządzenia pomiarowe dla e-mobility i dla ładowarek AC oraz DC. Kierunek ten w najbliższych latach zachowa wysoką dynamikę wzrostową. Kolejnym miernikiem rozpoczynającym nową linię produktów będzie analizator silników elektrycznych. Popyt na tego typu urządzenia wzrośnie w związku z elektryfikacją transportu i ciągłym rozwojem przemysłu – wymienia Sonel. Wdrożenie sieci sklepów internetowych, budowanie siatki serwisów i wsparcia technicznego oraz pozyskanie nowych dystrybutorów to wyzwania, jakie stoją przed Sonelem w kontekście nowej strategii. Zarząd zapowiada rozwój na obecnych rynkach i wejście na nowe. Spółka działa na rynkach: DACH, ASEAN – rozwój spółki Sonel w Singapurze, Indie – nowe projekty, Rosja, Białoruś, Ukraina, Chiny, Włochy, Hiszpania i Ameryka Południowa. Istotnymi elementami w rozwoju poszczególnych rynków będzie dopasowanie oferty do ich wymagań. Zdaniem zarządu, transformacja cyfrowa, elektromobilność i odbudowa gospodarki po pandemii to elementy tworzące szanse na każdym niemalże rynku. W obecnych założeniach strategicznych jako element wizji rozwoju ujęto również aspekt rentowności spółki dla akcjonariuszy. Elementy takie jak komunikacja z rynkiem, organizacja spotkań z inwestorami i klientami czy dbałość o rzetelny przekaz informacji już na stałe wpisały się w kulturę zarządzania spółką i mają być kontynuowane w przyszłości. Firma posiada potencjał do regularnej corocznej wypłaty dywidendy na poziomie nie niższym niż 20% zysku netto.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-1
reklama
reklama