reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 grudnia 2021

Sonel utworzy spółkę w Singapurze

Zarząd świdnickiego Sonelu poinformował o podpisaniu przez wspólnika z Singapuru, umowy spółki, na mocy której utworzony zostanie podmiot zależny, z siedzibą w Singapurze.

Kapitał założycielski spółki będzie wynosić 150 000 EUR, a Sonel SA będzie właścicielem 51% akcji w kapitale zakładowym spółki, a tym samym większości głosów na zgromadzeniu wspólników. Mniejszościowy pakiet udziałów w wysokości 49 % obejmie obywatel Singapuru – informuje Sonel w komunikacie. Spółka będzie promować i sprzedawać produkty marki Sonel na rynkach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Sonel jest producentem przyrządów pomiarowych. Od ponad ćwierć wieku spółka dostarcza urządzenia przeznaczone do kontroli bezpieczeństwa, stanu technicznego, parametrów oraz jakości sieci zasilających. Sonel dysponuje własnym działem badawczo-rozwojowym, w strukturze spółki funkcjonuje też Laboratorium Badawczo-Wzorcujące, które od 2017 posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie przyrządów pomiarowych.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2