reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grupa WB Radmor
Przemysł elektroniczny |

RADMOR rozwinie nowe europejskie waveformy

W ramach projektu ESSOR New Capabilities (ENC) wchodząca w skład Grupy WB spółka RADMOR jest zaangażowana w rozwój trzech nowych waveformów (lądowego, powietrznego i satelitarnego) dla nowoczesnych radiostacji definiowalnych programowo.

Zastosowanie nowych rozwiązań ma zwiększyć interoperacyjność sił zbrojnych państw europejskich. Projekt ENC ma zakończyć się za 35 miesięcy.
Gdyński producent sprzętu komunikacyjnego RADMOR od samego początku aktywnie zaangażowany jest w program ESSOR (European Secure Software Defined Radio). Celem przedsięwzięcia jest rozwój ogólnoeuropejskich rozwiązań radiostacji definiowalnych programowo (SDR, Software Defined Radio) i poprawa zdolności sił zbrojnych do współdziałania w operacjach koalicyjnych. Program OCCAR został zainicjowany w 2009 roku pod patronatem Europejskiej Agencji Obrony (EDA, European Defence Agency) i jest obecnie sponsorowany przez rządy Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polski oraz Włoch, a od niedawna także i Niemiec. ESSOR New Capabilities Obecnie RADMOR rozpoczął prace w projekcie ESSOR New Capabilities. Jego nadrzędnym celem jest opracowanie trzech nowych waveformów: wąskopasmowego ESSOR NBWF, lotniczego ESSOR 3DWF i satelitarnego ESSOR SATCOM WF. Projekt ma także obejmować zarządzanie cyklem życia waveformów oraz zapewnieniem ich interoperacyjności po przeniesieniu na krajowe terminale radiowe. Od strony formalnej spółka akcyjna a4ESSOR (Alliance for ESSOR), odpowiedzialna za opracowanie bezpiecznej technologii europejskiego radia definiowanego programowo, podpisała umowę o zamówienie na realizację ENC z Europejską Międzyrządową Organizacją Współpracy w zakresie Wspólnego Uzbrojenia (OCCAR, Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement). Celem projektu jest poprawa interoperacyjności i lądowego bezpieczeństwa taktycznego (waveformy ESSOR WBWF i ESSOR NBWF), powietrze-ziemia-powietrze (ESSOR 3DWF) oraz łączności satelitarnej (ESSOR SATCOM WF). Program gwarantuje interoperacyjność sił zbrojnych w terenie zapewniając zgodność ze zdefiniowanymi programowo platformami radiowymi opartymi na ESSOR i SCA (Software Communication Architecture) – czytamy w komunikacie Grupy WB. SDR i ESSOR HDR Oprócz opracowanie waveformu szerokopasmowego ESSOR WBWF opracowano i zweryfikowano definicję europejskiej architektury SDR. Została przeniesiona i zakwalifikowana na sześciu różnych platformach europejskich. Kolejnym etapem rozwoju programu ESSOR, w który będzie zaangażowana spółka RADMOR, jest stworzenie ośrodka nadzorującego cykl życia wszystkich opracowanych w jego ramach waveformów, a także testowania ich na różnych platformach. W szczególności, dzięki własnemu laboratorium, przedsiębiorstwo Grupy WB specjalizuje się w badaniach interoperacyjnych na wszystkich etapach programu – podkreśla WB. W maju 2021 roku, spółka 4ESSOR uzyskała formalne zatwierdzenie bazowego waveformu o wysokiej przepływności ESSOR HDR (High Data Rate Base Waveform). W 2022 roku zakończą się testy interoperacyjności wśród dotychczasowych uczestników programu. W rok później swoje próby zamierza sfinalizować także nowy członek z Niemiec. Finansowanie projektu Kontrakt na projekt ESSOR New Capabilities (ENC) jest zgodny z umową o dotację EDIDP ESSOR, podpisaną w imieniu Komisji Europejskiej przez OCCAR wraz z partnerami w lipcu 2021 roku. Obejmie udział nowych przedsiębiorstw w roli podwykonawców: belgijskiej Telespazio Belgium (spółki zależnej Telespazio – joint venture między Leonardo i Thales) i portugalskiej Edisoft (joint venture między Thales, EMPORDEF i NAV Portugal). Projekt ENC otrzymał finansowanie z Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (European Defence Industrial Development Programme), w ramach umowy o dotację nr 044. EDIDP jako faza przygotowawcza Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF, European Defence Fund), to finansowany przez Komisję Europejską program pomocowy Unii Europejskiej w celu wspierania konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu obronnego. © Grupa WB

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1