reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 20 maja 2010

Regionalizacja dobra rzecz

Czy produkowanie elektroniki blisko rynków zbytu to korzystne rozwiązanie? Przytłaczająca większość twierdzi że tak.

Specjalizująca się w badaniach rynkowych firma Charlie Barnhart & Associates przedstawiła wyniki badań na temat regionalizacji produkcji elektronicznej: ‘Definiujemy regionalizację jako podjęcie przez OEM decyzji o produkcji elektroniki – niezależnie czy samodzielnie, czy we współpracy z partnerem zewnętrznym – w regionie, w którym zostanie ona sprzedana finalnemu nabywcy’ mówi Eric Miscoll z Charlie Barnhart & Associates. Można bezsprzecznie stwierdzić, iż regionalizacja nie zawsze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, tak jak ma to miejsce przykładowo w przypadku niewielkich wyrobów konsumenckich. Jednak ma ona też wiele zalet, takich jak niższe stany magazynowe, niższe koszty logistyki, szybsze terminy dostaw czy niższe koszty wsparcia produkcji. Firma przeprowadziła ankietę, w której proszono o podzielenie się swoim zdaniem na temat regionalizacji. Respondentów zapytano, czy produkcja blisko rynków zbytu jest najlepszym rozwiązaniem. Aż 84% ankietowanych zgodziło się w różnym stopniu z tym stwierdzeniem, podczas gdy tylko 16% było przeciwnego zdania. Respondenci zostali również zapytani, czy ich firmy stosują regionalizację produkcji. Większość, bo aż 80% stwierdziło, iż stosują tę zasadę w różnym stopniu, natomiast 16% nie stosuje je wcale. Spośród tych, którzy odpowiedzieli negatywnie, 75% odpowiedziało wcześniej, iż nie widzą korzyści z regionalizacji.
reklama
reklama
September 21 2020 11:08 V18.10.12-1