reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Dronehub
Przemysł elektroniczny |

W Polsce ruszyły testowe loty w projekcie UE wdrażającym ruch dronów nad miastami

Pierwsza seria lotów testowych dronami – w ramach wdrażania miejskiej mobilności powietrznej (Urban Air Mobility) w Unii Europejskiej – rozpoczęła się w listopadzie w Rzeszowie.

Do połowy 2022 r. Dronehub zrealizuje ok. 160 lotów nad Doliną Lotniczą pod Rzeszowem, gdzie mieści się główna siedziba firmy.
Loty w Polsce realizuje firma Dronehub – europejski specjalista w zakresie systemów typu drone-in-a-box – wraz ze wsparciem firmy Honeywell, która dostarczyła wyposażenie i czujniki do dronów oraz spółki Altitute Angel odpowiedzialnej za oprogramowanie. Firmy te wchodzą w skład konsorcjum Uspace4UAM, które zostało wybrane do realizacji lotów dronami w warunkach miejskich w czterech europejskich krajach – Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Celem projektu jest umożliwienie bezpiecznej integracji miejskiej mobilności powietrznej (Urban Air Mobility), w tym lotów autonomicznymi dronami, w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej. – To duża rzecz, że Polska dokłada nie małą cegiełkę, ale wręcz cały filar do rozwoju miejskiej mobilności powietrznej na terenie całej Unii Europejskiej. To właśnie na podstawie wyników m.in. naszych lotów nad Rzeszowem wypracowane zostaną wytyczne dotyczące lotów dronami, które w niedalekiej przyszłości staną się powszechnym widokiem nad europejskimi miastami. Czujemy więc dużą odpowiedzialność, ale i zaszczyt, że pierwsze loty testowe odbywają się u nas, w Rzeszowie – komentuje Vadym Melnyk, założyciel i prezes Dronehub. Loty realizowane będą dla trzech scenariuszy zastosowania autonomicznych dronów w służbie publicznej: do zapewnienia służbom ratowniczym monitoringu z powietrza z miejsc wypadków, do wykonywania serii zdjęć orto- i fotogrametrycznych na potrzeby instytucji publicznych oraz do transportu defibrylatorów AED. W projekcie Urban Air Mobility opracowane zostaną wymagania dotyczące bezpieczeństwa lotów, a także wypracowane zostaną regulacje i standaryzacje, które mają wspierać rozwój lotów dronami w przestrzeni miejskiej w UE. Projekt ma na celu pokazanie technologii autonomicznych dronów, które można wykorzystać w miastach w celu poprawy bezpieczeństwa i pomocy służbom bezpieczeństwa w zarządzaniu sytuacjami awaryjnymi – czytamy w komunikacie. – Loty rozpoczęliśmy w listopadzie 2021 r., zakończymy w czerwcu 2022 r. Przez ten czas będziemy sprawdzać, jak drony reagują m.in. na różne i szybko zmieniające się warunki pogodowe. Dzięki tym 160 lotom, które mamy w planach, będziemy mogli odpowiednio dopasować zarówno hardware, jak i software do rzeczywistych warunków miejskich oraz do potrzeb służb publicznych. Nasze wnioski i rekomendacje będą wykorzystane do zarządzania ruchem dronów w całej UE – dodaje Jakub Węglarz, project manager, odpowiedzialny w Dronehub za realizację projektu. Konsorcjum Uspace4UAM realizuje projekt na zlecenie unijnego organu SESAR (Single European Sky ATM Research), które wdraża rozwiązania wspierające zrównoważone lotnictwo. Loty dronami nad Polską przyczynią się więc do wypracowania ogólnounijnych regulacji i systemów, które pozwolą w najbliższych latach zwiększyć liczbę lotów statkami powietrznymi - w tym dronami - na unijnym niebie, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama