reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 listopada 2021

PSG wybrała ofertę Apatora

Wartość oferty złożonej przez Apator Metrix wynosi 74,9 mln PLN, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferta Apator Metrix SA, spółki zależnej Apatora, została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – informuje Apator w komunikacie. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, do których mają prawo uczestnicy postępowania przetargowego.
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2