reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Kwartalne przychody Sonela wzrosły o ponad połowę

Producent mierników zakończył minionym kwartał dwucyfrową dynamiką na poziomie przychodów i zysków. Jednym z priorytetów na przyszłość jest utrzymanie stabilnego rozwoju na rynkach zagranicznych.

W III kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody spółki wzrosły o 52% w ujęciu r/r do 38,9 mln PLN. Zysk operacyjny zwiększył się o 29% do 3,8 mln PLN, a netto o 43% i wyniósł 3,5 mln PLN. Narastająco po trzech kwartałach tego roku przychody sięgnęły 96,8 mln zł (+10%). EBIT wyniósł blisko 11 mln PLN, a zysk netto przekroczył 10 mln PLN. W analogicznym okresie 2020 roku było odpowiednio 12,4 mln PLN oraz 11,2 mln PLN. Sprzedaż Sonel SA wyniosła 81,0 % przychodów całej Grupy. Swoje dołożyły spółki zależne. Podmiot indyjski osiągnął sprzedaż na poziomie 3,55 mln PLN (2,7 mln PLN ok wcześniej). – Podmiot indyjski osiągnął dodatni wynik na poziomie 751 tys. PLN (182 tys. PLN za 2020 rok), co tylko poprawiło ogólny obraz grupy. Foxytech spółka z o.o. osiągnął poziom sprzedaży 14.833 tys. PLN (6.175,4 tys. PLN w 2020 roku). Taki poziom pozwolił uzyskać dodatni wynik na poziomie 847 tys. PLN. Kwota tego wyniku nie jest bez znaczenia dla całej grupy, i przyczynia się do poprawy ogólnego wizerunku. W IV kwartale 2021 roku podmiot Foxytech będzie realizował kolejne, znaczne dostaw liczników. Jego działalność koncentruje się na pozyskaniu nowych kontraktów i na zapewnieniu bazy produkcyjnej – czytamy w raporcie kwartalnym Sonela. Grupa dużą część przychodów realizuje na rynkach zagranicznych. W segmencie mierników było to w okresie od stycznia do września prawie 27,6 mln PLN, a w obszarze usług ponad 12 mln PLN. Spółka stawia na dalszy rozwój eksportu. – Połączenie stabilnego rozwoju sprzedaży krajowej z utrzymaniem wysokiego poziomu sprzedaży usług montażu oraz stały rozwój sprzedaży zagranicznej to kluczowe warunki rozwoju firmy. Podobnie jak w roku ubiegłym najwyższe oczekiwania są stawiane działom odpowiedzialnym za rozwój eksportu. Utrzymanie silnego rozwoju sprzedaży na kierunkach zagranicznych jest priorytetem na najbliższe lata – wskazuje Sonel. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-2
reklama
reklama