reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica
Przemysł elektroniczny |

Amica: zyski w dół mimo dwucyfrowego wzrostu przychodów

Presja kosztowa była mocniej odczuwalna w trzecim kwartale co, wraz z efektem wysokiej bazy, przyniosło pogorszenie dynamiki rezultatów finansowych r/r pomimo wzrostu przychodów w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku.

W okresie trzech kwartałów 2021 roku Grupa Amica zwiększyła przychody o 13,5% rdr, przekraczając poziom 2,4 mld PLN i rosnąc we wszystkich obszarach geograficznych. Trudniejszy kosztowo dla branży trzeci kwartał sprawił jednak, że rezultaty za dziewięć miesięcy bieżącego roku znalazły się poniżej wysokiej bazy porównawczej sprzed roku. Niemniej, Grupa Amica wypracowała solidne wyniki finansowe – blisko 153 mln PLN wyniki EBITDA, ponad 103 mln PLN zysku brutto i 78 mln PLN zysku netto – informuje producent AGD w komunikacie. – Wyszliśmy wzmocnieni z trudnego i nieprzewidywalnego roku 2020. Wypracowaliśmy wysokie wzrosty wyników w pierwszym kwartale 2021 roku, natomiast widoczna już w drugim kwartale presja kosztowa – zgodnie z przewidywaniami – przybrała na sile w trzecim kwartale m.in. ze względu na przesunięte w czasie i niepełne ze swej natury efekty działań kompensujących wzrost cen surowców – przede wszystkim stali, transportu – szczególnie frachtu morskiego, jak również komponentów. Niemniej, wypracowaliśmy nawet nieco lepsze rezultaty trzeciego kwartału niż zakładał konsensus rynkowy i pracujemy nad tym, abyśmy już o czwartym kwartale bieżącego roku mogli przekazać więcej pozytywnych informacji – komentuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich. Amica zwraca uwagę, że producenci inicjują działania optymalizacyjne w swoich organizacjach, jednocześnie trwa nieunikniony ogólnoeuropejski proces zwyżek cen sprzętu AGD, który odbywa się na tle powszechnej presji inflacyjnej. Ta okoliczność może złagodzić jego potencjalne efekty popytowe i konkurencyjne. W omawianym okresie 2021 roku Amica wypłaciła 6 PLN dywidendy na akcję (ponad 45 mln PLN, dwa razy więcej niż rok wcześniej), odbudowała zapasy (kapitał obrotowy pochłonął łącznie 274 mln PLN) i wznowiła inwestycje rozwojowe – m.in. w moce wytwórcze, automatyzację, cyfryzację i IT (44 mln PLN wraz z inwestycjami odtworzeniowymi), co obniżyło przepływy gotówkowe w ujęciu rok do roku. Ostatecznie na koniec września br. Grupa Amica wciąż posiadała 73 mln PLN wolnej gotówki. – Dzięki odbudowie poziomu zapasów po zawirowaniach roku 2020 możemy obecnie lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, co w sytuacji zaburzeń globalnych łańcuchów dostaw staje się jedną z przewag konkurencyjnych, podobnie jak efektywność procesów i atrakcyjna oferta produktowa. Utrzymujemy bezpieczną strukturę bilansu, dbamy o płynność finansową, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA ma niską wartość 1 – podkreśla Michał Rakowski, członek Zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i zasobów ludzkich. Polski producent AGD kontynuuje także proces transformacji cyfrowej Amica 4.0, rozpisany na lata 2020 – 2025. Projekt ten zakłada wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, wspierających utrzymanie klienta w centrum uwagi, optymalizację łańcucha dostaw oraz automatyzację procesów wewnętrznych i produkcyjnych. Pierwsze projekty pilotażowe, które wprowadzają już docelowe rozwiązanie, ale w mniejszym zakresie – zarówno asortymentowo, jak i geograficznie, czy funkcjonalnie – zostały już rozpoczęte – czytamy w komunikacie.
© Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego, firma jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wśród portfolio marek Grupy Amica znajdują się także zagraniczne marki Gram, Hansa, CDA oraz Fagor. Około 75% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów Grupa uzyskuje dzięki aktywności na około 70 rynkach zagranicznych.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2