reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Nauka i technologie |

Łukasiewicz sprowadzi do Polski międzynarodowe projekty B+R

W Łukasiewiczu powstało Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI), które będzie pomagało naukowcom Łukasiewicza w budowaniu międzynarodowych partnerstw i konsorcjów.

Celem utworzenia CFI jest wspieranie ekspertów Łukasiewicza w budowaniu partnerstw, komercjalizacji wyników badań oraz przyspieszenie umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez zaangażowanie w europejskie granty badawcze. Synergia instytutów Łukasiewicza to ponad 4500 naukowców i inżynierów, co czyni go trzecią co do wielkości organizacją badawczo-technologiczną w Europie, zdolną odpowiadać na wyzwania i możliwości niemal we wszystkich dziedzinach nauki – podkreśla Łukasiewicz w komunikacie. – Zarówno teraźniejszością jak i przyszłością nauki jest łączenie kompetencji naukowców na skalę międzynarodową. Duże, skomplikowane projekty B+R bardzo rzadko realizowane są w przez jeden podmiot. Powstają wielonarodowe konsorcja zdolne wypracować całościowe rozwiązania. O granty europejskie ubiegają się często autorzy projektów, w których zaangażowane są dziesiątki podmiotów z różnych krajów. Dążymy do tego, żeby polscy naukowcy i polskie instytucje były liczniej reprezentowane w międzynarodowych konsorcjach i by miały w nich partnerską pozycję, a docelowo realnie wpływały na agendą europejskich prac badawczych – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Chcemy też wspierać trend przyjeżdżania do Polski zagranicznych naukowców. Już dziś są instytuty Łukasiewicza, w których język angielski jest równorzędny z polskim w obszarze realizacji projektów – dodaje Piotr Dardziński. Podczas inauguracji CFI wolę współpracy z Łukasiewiczem wyraziło 10 wiodących zagranicznych i międzynarodowych instytucji. Są wśród nich niemiecki ISI Fraunhofer, brytyjski University of Manchester, irlandzki Science Foundation Ireland, austriacki Austria Institute of Technology, portugalski INESC Brussels HUB&INESC TEC, fińskie VTT Technical Research Centre of Finland, Finland Futures Research Centre (FFRC), belgijski Knowledge4Innovationt a także przedstawiciel Gabinetu Sekretarza Generalnego w Parlamencie Europejskim oraz OECD. W poprzedniej perspektywie finansowej udział Polski w podziale środków z programu ramowego Horyzont 2020 wyniósł około 820 mln EUR (dane na marzec 2021). To o 380 mln EUR więcej niż we wcześniejszej perspektywie – 7. Programie Ramowym, realizowanym w latach 2007-2013. Udział procentowy Polski w wykorzystaniu środków z programu Horyzont 2020 wyniósł 1,27 proc, a wkład do jego budżetu wyniósł 3,23 proc. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki na koniec programu Horyzont Europa udział Polski w projektach z niego finansowanych ma wynieść co najmniej 3 proc. jego budżetu. Udział Łukasiewicza w środkach przyznanych polskim instytucjom na projekty B+R w ramach Horyzontu 2020 wynosi 3,1 proc. (stan na 19.07.2021), a w projektach europejskich uczestniczyło 14 instytutów. Ambicją zarządzających CFI jest m.in. podniesienie tego wskaźnika do ponad 10 proc. do 2025 r. oraz udział 2/3 instytutów Łukasiewicza w projektach Horyzontu Europa. Pracami Centrum, powstającego przy Łukasiewicz – ORGMASZ (Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle), pokieruje Rafael Popper. – Kiedy rozmawiam z moimi kolegami z największych na świecie sieci badawczych, często obserwuję ich zdziwienie tym, jak duży jest potencjał Łukasiewicza. To właśnie ten potencjał był powodem, dla którego zdecydowałem się przenieść całe swoje życie z Finlandii do Polski(...) – mówi Rafael Popper, dyrektor CFI. Dr Rafael Popper jest dyrektorem CFI. Jest także założycielem i dyrektorem Futures Diamond Ltd w Wielkiej Brytanii, Dyrektorem Executive Education in Foresight w Manchester Institute of Innovation Research będącym częścią Uniwersytetu w Manchesterze i Adiunktem w Futures Studies, Foresight and Innovation Management w Finland Futures Research Centre of the University of Turku w Finlandii. Dr Popper ma ponad 20-letnie doświadczenie w badaniach foresightowych oraz jako konsultant ds. polityki innowacji dla wielu organizacji międzynarodowych w tym Komisji Europejskiej, Komisji Gospodarczej Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Banku Światowego, a także dla kilku organizacji rządowych i biznesowych w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji i Australii.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2