reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax Przemysł elektroniczny |

Zortrax wyemituje obligacje

Zarząd Zortrax SA 22 listopada 2021 roku podjął uchwałę o emisji przez spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii H, w liczbie do 8 000 o wartości nominalnej 1 000 PLN każda.

Obligacje będą przeznaczone do nabycia przez maksymalnie 149 wybranych inwestorów. Łączna maksymalna wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 8 mln PLN. Obligacje zostaną wyemitowane 6 grudnia 2021 roku. Próg dojścia emisji obligacji do skutku określono jako 1,5 mln PLN. Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji nie został określony. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 6 czerwca 2023 roku – czytamy w komunikacie Zortrax.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2