reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Wkrótce nowa strategia APS Energia

Grupa na przełomie 2021 i 2022 roku zamierza zaktualizować strategię rozwoju na kolejne lata, dzięki której ma zwiększyć skalę działalności. APS Energia chce m. in. mocniej zaistnieć w segmencie OZE.

Nowa strategia ma się wpisywać w rządowe programy inwestycyjne oraz światowe i europejskie trendy co do rozwoju wybranych sektorów gospodarki, które w związku z zachodzącymi zmianami środowiskowymi i technologicznymi zostały znacznie przyśpieszone. – Grupa zamierza wykorzystać swoje doświadczenie i wypracowane technologie w sektorze OZE. Przełoży się to na wzmocnienie w działalności Grupy segmentu odnawialnych źródeł energii, będących jednym z kierunków dywersyfikacji przychodów, w następstwie rozpoczętej na szczeblach administracyjnych transformacji modelu energetycznego opartego na węglu w Polsce i UE – podaje w raporcie kwartalnym APS Energia. W III kwartale 2021 roku skonsolidowane przychody APS Energia wyniosły 26,7 mln PLN wobec 28,15 mln PLN uzyskanych rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł r/r o 56% do 2,8 mln PLN, a zysk netto o 246% do 1,7 mln PLN. Narastająco po pierwszych trzech kwartałach tego roku przychody sięgnęły 56,4 mln PLN (58,25 mln PLN rok wcześniej). Strata na działalności operacyjnej zmniejszyła się z -5,3 mln PLN do -2,5 mln PLN, a netto z -7,4 mln PLN do -3,3 mln PLN. Niższy poziom przychodów wynika z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejny kwartał i jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku rosyjskim. Pierwsze trzy kwartały pod względem wyników należą do słabszych w roku, znacząca część sprzedaży planowana jest do realizacji w ostatnim kwartale roku. – Największy wpływ na wyniki Grupy w pierwszy trzech kwartałach 2021 r. miało wstrzymanie części odbiorów gotowych urządzeń przez klientów, konieczność zwiększania zapasów z uwagi na ograniczoną dostępność podzespołów i komponentów (wartość zapasów w Grupie ponad 28 mln PLN), które powodowały trudności w realizacji części zamówień. Jako jeden z czynników należy również uznać występujące problemy z podażą pracowników na rynku i zwiększającą się presją płacową w ostatnich okresach. W ocenie emitenta działalność spółek z Grupy nie została istotnie zakłócona, w bieżącym okresie sprawozdawczym produkcja odbywała się zgodnie z planem. Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację związania z epidemią Covid-19 – czytamy w raporcie kwartalnym APS Energia.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2