reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Apator: stabilna sytuacja

Producent urządzeń pomiarowych w czwartek ogłosił nie tylko zamiar przejęcia spółki z branży OZE, ale opublikował też raport za trzeci kwartał 2021 roku.

Sytuacja w III kwartale 2021 roku Trzeci kwartał działalności Grupy Apator upłynął pod znakiem zabezpieczenia ciągłości dostaw komponentów i utrzymania płynności realizacji bieżących zamówień. Mimo powszechnie występujących trudności na rynku materiałów, w trzecim kwartale br. Apator zanotował wzrost sprzedaży w segmentach Gaz oraz Woda i Ciepło zarówno w kraju, jak i w eksporcie. Jednocześnie Grupa wypracowała niższe obroty w segmencie Energia Elektryczna, przede wszystkim ze względu na spadek sprzedaży aparatury pomiarowej na rynku krajowym. Natomiast eksport liczników ee wzrósł w tym okresie o ponad 27%. – Wobec rosnących kosztów prowadzenia działalności wytwórczej (ceny materiałów, frachtu, wynagrodzeń), przy jednoczesnej utrzymującej się wysokiej presji konkurencyjnej, wyzwaniem dla Grupy jest zatrzymanie negatywnego trendu spadku rentowności biznesu. Grupa konsekwentnie ogranicza koszty SG&A i optymalizuje procesy, kontynuuje także negocjacje w sprawie podwyższenia cen sprzedaży produktów w reakcji na sytuację makroekonomiczną (tam, gdzie specyfika współpracy i rodzaj kontraktu na to pozwalają) – informuje Apator. Wyniki za 9 miesięcy 2021 roku Apator zwraca uwagę, że poszczególne segmenty Grupy w różnym stopniu podlegają presji inflacyjnej oraz ograniczeniom związanym z trwającą pandemią Segment Energii Elektrycznej, pomimo dobrych wyników eksportu (wzrost o 23% r/r), wygenerował łącznie niższą sprzedaż o ok. 17% r/r w związku z ograniczeniem obrotów krajowych. Na przychodach w kraju zaważyły głównie wyniki linii opomiarowania energii elektrycznej, a niższa od oczekiwanej realizacja celów sprzedażowych w zakresie liczników ee była spowodowana z jednej strony opóźnieniami w rozstrzygnięciach postępowań przetargowych, z drugiej opóźnieniami w dostawach komponentów. Obroty linii aparatury łączeniowej oraz systemów sterowania i nadzoru (SSN) w omawianym okresie były natomiast istotnie wyższe r/r (odpowiednio: +23% i +15% r/r/). Z kolei Segment Gaz w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. zanotował wysoką dynamikę sprzedaży w kraju (+24% r/r), przy jednoczesnym niewielkim ograniczeniu eksportu (-4% r/r) w efekcie kończącego się rolloutu na gazomierze inteligentne w Niderlandach. Jednocześnie segment nadal intensywnie pracuje nad zwiększeniem obrotów na innych rynkach zagranicznych m.in. w Belgii, Turcji, na Ukrainie i na Węgrzech. Segment Woda i Ciepło, po czasowym ubiegłorocznym ograniczeniu instalacji urządzeń u odbiorców końcowych, po trzech kwartałach 2021 r. systematycznie nadrabia zaległości i generuje wzrosty obrotów r/r rzędu +13% w kraju oraz +40% w eksporcie, głównie dzięki sprzedaży rozwiązań pomiarowych do Czech, Rosji, Francji, Hiszpanii, Rumunii i na Ukrainę. Skorygowane o sprzedaż nieruchomości skonsolidowane wyniki Grupy na poziomie EBITDA wyniosły 97,0 mln PLN (spadek o 3% r/r), zaś zysk netto wyniósł 36,6 mln PLN i był niższy o 26% r/r w efekcie wzrostu kosztów działalności oraz niższego wyniku na działalności finansowej. Rozwój, inwestycje i perspektywy
– Nasza sytuacja jest stabilna. Od początku pandemii wszystkie zakłady Apatora pracowały w sposób nieprzerwany, bez przestojów produkcyjnych, z którymi boryka się chociażby branża automotive – mówi Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA.
Gros nakładów inwestycyjnych Grupy w okresie trzech kwartałów 2021 r. było ponoszone w związku z budową nowoczesnej, zautomatyzowanej fabryki pod Poznaniem (21,3 mln PLN). Prace przygotowujące do relokacji Apator Powogaz postępują zgodnie z harmonogramem i założonym budżetem – inwestycja ma zostać zakończona w 1Q 2022 r., zaś przeniesienie produkcji do nowej lokalizacji (Jaryszki pod Poznaniem) zaplanowano na 2Q 2022 r. Prezes Apatora zapewnia, że firma może ze spokojem patrzyć w przyszłość, m.in. dzięki skali działania, szerokiej bazie dostawców, procedurom dotyczącym stosowania zamienników, a przede wszystkim – dzięki buforowi materiałów w magazynach oraz zagwarantowanych dostawach komponentów do 2023 r. – Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, elastycznie dostosowujemy harmonogram przyszłych dostaw, uwzględniając nasze realne możliwości produkcyjne oraz zasoby naszych dostawców – mówi Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA
Spółki Grupy Apator realizują główne inicjatywy zarysowane w dotychczasowej strategii, czego efektem są m.in. zaawansowane negocjacje dotyczące połączenia kapitałowego z jednym z producentów inwerterów i przekształtników, mających szerokie zastosowanie w instalacjach fotowoltaicznych, infrastrukturze dla elektromobilności i magazynowania energii. Apator opracowuje także nowe produkty w obszarze inteligentnych rozwiązań pomiarowych w oczekiwaniu na wymiany liczników energii elektrycznej na „smarty”, a także ciepłomierzy i wodomierzy ze zdalnym odczytem. Z kolei segment Gaz przygotowuje się do realizacji jednego z największych roll-outów w Belgii (we współpracy z Landis+Gyr), w wyniku wygranego przetargu na dostawę ok. 1 mln sztuk gazomierzy w okresie 2023-2031, z czego istotna część zostanie zrealizowana do końca 2026 r. – W przyszłym roku spodziewamy się ogłoszenia pierwszych większych przetargów liczników smart w związku z planowanym roll-outem smart meteringu w Polsce. Mamy do zaoferowania naszym klientom wysokiej klasy rozwiązania pomiarowe i komunikacyjne, które – ze względu na innowacyjność technologii – mogą być oferowane przez węższe grono konkurentów, stąd istnieje szansa osiągnięcia wyższych cen sprzedaży i atrakcyjniejszych marż. Pozytywnym trendem na rynku staje się też dzielenie dostaw w ramach dużych przetargów na kilku dostawców, co zdecydowanie zwiększa szanse utrzymania przychodów Grupy na satysfakcjonującym poziomie – podsumowuje Mirosław Klepacki. © Apator

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-1
reklama
reklama