reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Grupa Aplisens ma za sobą najlepsze trzy kwartały w historii

Grupa Aplisens wypracowała w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku rekordowe 89,6 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wzrost o 9,9 proc. r/r). W górę poszły też zyski.

EBIT po trzech kwartałach ukształtował się na poziomie 17,5 mln PLN (wzrost o 32,4 proc. r/r) a zysk netto wyniósł 14,6 mln PLN (wzrost o 33,0 proc. r/r). W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 32,2 mln PLN (wzrost o 7,1 proc. r/r), EBIT 6,09 mln PLN (wzrost o 10,3 proc. r/r) a zysk netto 5,22 mln PLN (wzrost o 14,7 proc. r/r). – Pierwsze trzy kwartały br. były dla Grupy Aplisens bardzo udane. Zanotowaliśmy historyczny rekord sprzedaży po dziewięciu miesiącach i wyrównaliśmy znakomity wynik trzeciego kwartału 2019 roku, pomimo spadków przychodów na rynkach WNP, problemów z dostępnością materiałów, wzrostem cen komponentów oraz energii elektrycznej i gazu, wyższych kosztów transportu i wydłużenia czasu dostaw – powiedział Adam Żurawski, prezes Aplisens. SA. Po trzech kwartałach br. największy udział (35,6 proc.) w strukturze przychodów GK Aplisens miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 31,9 mln PLN (+10,1 proc. r/r). Przychody z rynku UE (25,9 proc. ogółu sprzedaży) osiągnęły wartość 23,2 mln PLN (+31,9 proc. r/r), natomiast z WNP 27,2 mln PLN (-11,4 proc. r/r), co stanowi 30,4 proc. sprzedaży ogółu Grupy. Największy wzrost przychodów (72,7 proc. r/r) odnotowano na rynkach pozostałych (8,2 proc. sprzedaży Grupy), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 7,3 mln PLN. – W mojej ocenie, jeśli chodzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, największy potencjał mają kraje UE i Wielka Brytania oraz Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile, Australia i USA. Sądzę, że z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą w Białorusi i Rosji, duże wahania kursu waluty rosyjskiej i białoruskiej oraz lokalny protekcjonizm, nie uda nam się zrealizować w tym roku, założonego w strategii 2020-2022, 10-proc. wzrostu przychodów na rynkach WNP. Chciałbym jednak podkreślić, że spółka ma bardzo komfortową sytuację finansową, środki pieniężne na koniec września wynosiły bowiem rekordowe 24,1 mln PLN (wzrost o +91,4 proc. r/r) – powiedział Adam Żurawski. Spółka dziesiąty rok z rzędu wypłaciła dywidendę. 12 sierpnia 2021 r. do akcjonariuszy trafiło 5,3 mln PLN, co daje 0,45 PLN akcję. Jednocześnie WZA spółki upoważniło zarząd do skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania w ramach programu motywacyjnego. W tym celu utworzono kapitał rezerwowy w wysokości 13 mln PLN. Do tej pory Aplisens wypłacił w postaci dywidend 38,1 mln PLN, a poprzez skup akcji własnych 51 mln PLN. Strategia spółki zakłada realizację polityki dywidendowej na poziomie nie niższym niż 25% osiąganych zysków netto Aplisens SA oraz nie wyklucza kontynuacji skupów akcji własnych.
Aplisens SA jest dostawcą rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej obsługującym ponad 100 krajów. Produkuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu, temperatury oraz przepływu wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu. Posiada laboratorium ciśnień z akredytacją PCA świadcząc usługi wzorcowania przetworników ciśnienia i różnicy ciśnień oraz największe w Polsce laboratorium dużych przepływów przeznaczone do kalibracji przepływomierzy.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama