reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Medicalgorithmics rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Medicalgorithmics podjął decyzję o rozpoczęciu oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej poprzez emisję nie więcej niż 865 565 akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy – informuje spółka.

Jak czytamy w komunikacie, oferta jest skierowana, na zasadach określonych w zasadach subskrypcji, wyłącznie do inwestorów, którzy:
  • zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje oferowane z grona osób, które: (i) są inwestorami kwalifikowanymi lub (ii) są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje oferowane o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, wynoszącej co najmniej 100 tys. EUR na inwestora;
  • zostali wskazani przez zarząd spółki, z zastrzeżeniem postanowień uchwały emisyjnej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu z grona innych osób niż wskazane w poprzednim punkcie w liczbie mniejszej niż 150 osób.
Ostateczna liczba akcji serii H, która zostanie zaoferowana do objęcia oraz cena emisyjna tych akcji zostaną określone przez zarząd Medicalgorithmics po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, w zależności od poziomu zainteresowania inwestorów. Zgodnie z uchwałą cena emisyjna akcji serii H nie będzie mogła być niższa niż 18,00 PLN za jedną akcję. Natomiast zawarcie umów objęcia akcji oraz dokonanie wpłaty wkładów pieniężnych nastąpi nie później niż do 30 listopada 2021 roku – czytamy w komunikacie. Medicalgorithmics przedstawił też raport kwartalny. W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 i 2020 roku. © Medicalgorithmics

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama