reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Blisko 2 mld EUR na projekty cyfrowe w UE

Ponad dwie trzecie środków z programu „Cyfrowa Europa” zostanie przeznaczonych na inwestycje m.in. w obszary sztucznej inteligencji, chmury czy infrastruktury komunikacji kwantowej.

Komisja Europejska przyjęła trzy programy prac programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld EUR. Pierwszy z nich obejmuje strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Główny program prac o wartości 1,38 mld EUR będzie się koncentrował na inwestycjach w obszarach sztucznej inteligencji (SI), chmury obliczeniowej i przestrzeni danych, infrastruktury komunikacji kwantowej, zaawansowanych umiejętności cyfrowych oraz szerokiego wykorzystania technologii cyfrowych w całej gospodarce i społeczeństwie do końca 2022 roku. Równolegle do głównego programu prac Komisja opublikowała dwa szczegółowe programy prac: pierwszy z nich koncentruje się na finansowaniu działań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i dysponuje budżetem w wysokości 269 mln EUR w okresie do końca 2022 roku; natomiast drugi dotyczy utworzenia i działania sieci europejskich centrów innowacji cyfrowych, a jego budżet w okresie do końca 2023 roku opiewa na 329 mln EUR. – Przy pomocy programu „Cyfrowa Europa” budujemy bezpieczną i zrównoważoną infrastrukturę cyfrową. Umożliwiamy również przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego dostępu do danych lub korzystanie z rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji. Program przewiduje także inwestycje dające pewność, że Europejczycy będą mogli zdobyć odpowiednie umiejętności potrzebne do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Cel zakłady, że wszyscy w Europie – obywatele, przedsiębiorstwa, administracje lokalne i inne zainteresowane strony – będą mieli możliwość korzystania z rozwiązań technologicznych gotowych do wprowadzenia na rynek – powiedziała Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej. – Mamy obecnie cyfrową dekadę Europy. Do roku 2030 dane, obliczenia w chmurze, usługi brzegowe i obliczenia kwantowe będą siłą napędową dla innowacji w przemyśle i społeczeństwie, przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych. Ogłoszone dzisiaj inwestycje o wartości 2 mld EUR umożliwią europejskim przedsiębiorstwom o różnej wielkości, a zwłaszcza przedsiębiorstwom typu start-up, wykorzystanie możliwości na szybko rozwijających się rynkach. Przyczynią się one również do uzyskania przez obywatel Unii większych możliwości dzięki nabyciu umiejętności niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w bezpiecznym środowisku cyfrowym. Nastąpi wzmocnienie naszej suwerenności technologicznej – podkreślał Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego. Zaplanowane 2 mld EUR to nie koniec inwestycji w ramach programu „Cyfrowa Europa”, który będzie wdrażany za pomocą wieloletnich programów prac. Z planowanym budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld EUR do wykorzystania w ciągu 7 lat program ma przyspieszyć ożywienie gospodarcze i kształtować transformację cyfrową europejskiego społeczeństwa i gospodarki, przynosząc korzyści w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom – czytamy w komunikacie KE.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama