reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

HyperSat Creotechu w ofertach wybranych przez POLSA

Polska Agencja Kosmiczna wybrała oferty dotyczące badania przestrzeni kosmicznej Ziemi złożone przez konsorcja, w których w składzie są m.in. Scanway, Creotech czy Blue Dot Solutions.

Creotech Instruments SA poinformował, że w 10 listopada 2021 roku powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu na „Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną ich wykonalności”, który prowadzony był w trybie podstawowym bez negocjacji przez Polską Agencję Kosmiczną. Oferta złożona przez konsorcjum w skład, którego wchodziły: Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN – lider konsorcjum, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Creotech Instruments S.A. uznana została za najkorzystniejszą w części 1 – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze badania przestrzeni kosmicznej, wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 202 802,50 zł. Oferta złożona przez konsorcjum Scanway sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu – lider konsorcjum, Creotech Instruments S.A. i Blue Dot Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku uznana została za najkorzystniejszą w części 2 – „Opracowanie koncepcji nowatorskiego projektu w obszarze: optyczne obserwacje Ziemi wraz z oceną jej wykonalności”. Wartość oferty wynosi 105 165,00 zł. W obu konsorcjach Creotech Instruments SA odpowiedzialny jest za prace związane z platformą HyperSat, która będzie nośnikiem satelitów opisanych w pracach koncepcyjnych. Zarząd Creotech uważa niniejszą informację za istotną, gdyż projekty te zwiększają prawdopodobieństwo realizacji misji kosmicznych opartych na głównym produkcie spółki, jakim jest platforma mikrosatelitarna HyperSat – informuje Creotech.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama