reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG
Przemysł elektroniczny |

Problemy z dostawami nie wstrzymały wzrostu LUG

Grupa Kapitałowa LUG SA przedstawiła wyniki za III kwartał 2021 roku. Producent oświetlenia podkreśla, że mimo globalnych problemów z dostępnością komponentów LUG notuje stały wzrost przychodów.

Liczby w najnowszym raporcie finansowym GK LUG przestawiają się następująco:
  • 58,88 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w III kw., wzrost o 39,5 proc. r/r;
  • 22,19 mln PLN zysku brutto ze sprzedaży, wzrost o 33,9 proc. r/r;
  • 3,12 mln PLN EBITDA w III kw., spadek o 48,3 proc. r/r.
  • 0,75 mln PLN zysku netto (-58,6 proc. r/r) i 2,3 mln PLN po dziewięciu miesiącach roku.
LUG finalizuje prace przy rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Nowym Kisielinie – ostateczne zakończenie zaplanowano na grudzień. Dzięki inwestycji powierzchnia magazynowa zwiększy się o 3 tys. m kw., powstaną też nowe biura i zaplecze socjalne oraz dodatkowa przestrzeń produkcyjna i laboratoryjna.
W ujęciu trzech ostatnich kwartałów, przychody wzrosły do poziomu 143,80 mln PLN. Wzrost przychodów jest efektem agresywnej realizacji kontraktów mimo problemów z dostępnością komponentów. W obliczu niekorzystnych warunków gospodarczych spowodowanych problemami z dostępnością półprzewodników i przedłużającą się pandemią COVID-19, spółka miała 22,19 mln PLN zysku brutto na sprzedaży i 0,75 mln PLN zysku netto. Łącznie, po trzech kwartałach zysk brutto na sprzedaży wynosi 58,24 mln PLN, a netto 2,3 mln PLN – informuje LUG w komunikacie. – Dzięki determinacji w zdobywaniu komponentów i realizacji poszczególnych kontraktów, dynamicznie zwiększamy przychody. Pracujemy nad poprawą rentowności wszystkich projektów, zarówno tych pozyskanych wiele miesięcy temu, jak również nowych, dopiero włączonych do portfela zamówień. Sytuacja na rynku komponentów i surowców jest bezprecedensowa na skalę światową, dlatego tak ważne są obecnie racjonalne relacje biznesowe z naszymi partnerami po stronie zakupów i sprzedaży – mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. Wzrost poziomu cen niemal wszystkich komponentów wykorzystywanych do produkcji opraw oświetleniowych oraz wzrost kosztów ich transportu spowodowały, że mimo wysokich przychodów, marża brutto na sprzedaży obniżyła się do poziomu 37,7 proc., czyli o 5,7pp niższego niż w poprzednim kwartale i o 1,6pp niższego niż przed rokiem. W ujęciu czterech ostatnich kwartałów, zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 15,6 proc. do poziomu 78,51 mln PLN. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 40,5 proc., kształtując się na poziomie przewyższającym oczekiwane w strategicznych kierunkach rozwoju poziom 40 proc.
– Od ponad półtora roku mierzymy się z trudnościami wywołanymi skutkami pandemii. Pierwotnie problemem było zatrzymanie globalnej gospodarki i naturalny lęk przed tym, co nieznane. Obecnie największą trudnością jest brak surowców i komponentów oraz popyt znacząco przewyższający podaż. Niewspółmiernie rosną zatem ceny komponentów oraz koszty ich transportu – podsumowuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA.
– Pozyskujemy kontrakty z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, co w znacznej mierze ogranicza możliwość bardzo dokładnej predykcji cen naszych produktów w obecnych warunkach dynamicznie rosnących cen komponentów i surowców. Galopujące koszty towarów i materiałów staramy się neutralizować m.in. ograniczając udział kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży w naszych przychodach – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski. Udział przychodów krajowych w III kw. 2021 r. był na podobnym poziomie co rok wcześniej (spadek o 0,1pp). Wartościowo przychody krajowe wzrosły o 14,8 proc w ujęciu kw./kw. oraz o 38,9 porównując rok do roku i wyniosły 21,30 mln PLN . Przychody eksportowe wyniosły 37,58 mln PLN rosnąc w trzecim kwartale o 30,4 proc. Rok do roku sprzedaż poza granicami naszego kraju była wyższa o 39,9 proc. W ujęciu narastającym przychody z eksportu w 2021 roku wyniosły 89,98 mln PLN. Zysk netto, który w III kw. br. wyniósł 750 tys. PLN (-58,6% r/r), w ujęciu narastającym przekroczył poziom 2,3 mln PLN, jest efektem gorszej rentowności zakontraktowanych projektów. Należy także uwzględnić fakt, że w 2020 roku Grupa LUG korzystała z dofinansowania ze środków FGŚP w wysokości 2,64 mln PLN w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia pandemii COVID-19.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2