reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

Vigo liczy na ponad 20% wzrost w przemyśle

Producent zaawansowanych detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych nie powinien mieć problemów ze zrealizowaniem tegorocznych celów finansowych: 67 mln PLN przychodów i 29,5 mln PLN powtarzalnej EBITDA.

Vigo System ma za sobą kwartał dynamicznej poprawy wyników. W III kwartale 2021 roku sprzedaż wzrosła o 29 proc., do 16,7 mln PLN, co przełożyło się na 8 mln PLN powtarzalnej EBITDA (pomniejszonej o rozliczenie dotacji) i 6,8 mln PLN powtarzalnego zysku netto (pomniejszonego o podatek odroczony). W ujęciu rocznym zyski wzrosły odpowiednio o 53% i o 80%. Marża EBITDA Vigo System w III kwartale 2021 r. wyniosła blisko 48%, a rentowność netto zbliżyła się do 41%, wobec odpowiednio 40% i 30% rok wcześniej. – Zamówień jest dużo, co jest pozytywnym sygnałem na kolejne kwartały. W III kwartale 2021 roku nasza dynamika zwiększyła się, a w IV kwartale może być jeszcze wyższa. Rentowność jest wysoka i nie wykluczone, że w IV kwartale może być odrobinę wyższa. Osiągnięcie tegorocznych celów nie powinno być dla nas problemem. Robimy też wiele by w przyszłości móc zrealizować nasze założenia. Tegoroczne wyniki powinny pokazać, że jesteśmy na dobrej drodze do realizacji wyznaczonych celów długoterminowych – powiedział na telekonferencji Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo System. Cele finansowe spółki na 2021 rok, wskazane w przyjętej w bieżącym roku nowej strategii rozwoju Vigo System, to wypracowanie 67 mln PLN sprzedaży i 29,5 mln PLN powtarzalnej EBITDA. Narastająco po 9 miesiącach spółka poprawiła sprzedaż o 10 mln PLN, do rekordowych 49,2 mln PLN, wypracowując 22,1 mln PLN powtarzalnej EBITDA (wzrost o 31%). Spółka wskazuje, że intensywnie pracują jej przedstawicielstwa na Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych. Vigo System wprowadza nowe produkty, co powinno przełożyć się w przyszłości na większe zamówienia. – W obszarze przemysłowym na cały 2021 rok zakładamy wzrost przychodów o co najmniej 20%, a w przyszłym roku nawet więcej. W segmencie technik wojskowych ten rok powinien być udany – spodziewamy się nawet 20 mln PLN przychodów. Pozytywnych rezultatów spodziewamy się w obszarze transportowym, oczekując 30% wzrostu. Również w przyszłym roku liczymy na kontynuację tego trendu. W zakresie medycyny oczekujemy stabilnych przychodów. Obecnie kontynuujemy prace rozwojowe dla dużego klienta z rynku amerykańskiego. W dziedzinie materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki nie uda się zrealizować celu 1,5 mln EUR przychodów na ten rok, bo niedoszacowaliśmy czasu potrzebnego na projekty kwalifikacyjne dla klientów. Jednak w 2022 roku zakładamy, że więcej czasu pracy reaktora zostanie przeznaczone na zamówienia produkcyjne, dlatego liczymy na około 2 mln EUR przychodów z tego tytułu – ocenia Łukasz Piekarski. Czynnikiem ryzyka, które należy uwzględnić jest pandemia COVID-19. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2