reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Genomtec
Przemysł elektroniczny |

Genomtec coraz bliżej komercjalizacji platformy Genomtec®ID

Trzeci kwartał był czasem wzmożonych prac nad Genomtec®ID – spółka pozyskała kolejne 2 patenty (łącznie posiada już 5) – informuje Genomtec w raporcie za III kwartał 2021 roku.

Genomtec SA, notowana na NewConnect spółka z branży medtech, specjalizująca się w rozwoju technologii diagnostyki genetycznej w miejscu opieki nad pacjentem (POCT), opublikowała raport za III kwartał 2021 roku.
Po okresie sprawozdawczym spółka ogłosiła przyspieszenie procesu komercjalizacji swojej flagowej platformy – Genomtec®ID oraz złożyła Prospekt emisyjny do KNF, sporządzony w związku z planowanym przeniesieniem notowań na główny parkiet GPW.
Kluczowy z perspektywy ochrony wartości intelektualnej firmy był patent wydany przez Polski Urząd Patentowy na technologię bezkontaktowego grzania i detekcji. Stosowana technologia będzie zabezpieczona już nie tylko w badaniach genetycznych, jak w przypadku Genomtec®ID, ale także we wszelkich urządzeniach czy systemach grzewczych mających zastosowanie poza branżą medyczną. Obecnie w urzędach patentowych na całym świecie na rejestrację czeka kolejnych 20 patentów spółki. W ramach przyśpieszenia komercjalizacji Genomtec ID, spółka zapowiedziała, że przeprowadzi analizy, w ramach których pod uwagę zostaną wzięte różne scenariusze przyśpieszające prace nad Genomtec®ID. – Naszym podstawowym zakładanym scenariuszem jest wydłużenie okresu przejściowego w Unii Europejskiej dla dyrektywy IVDR, co pozwoli nam na wcześniejszą komercjalizację urządzenia Genomtec®ID i uzyskanie szybkiej certyfikacji w ramach obecnej dyrektywy IVD. UE zakładała wdrożenie nowych regulacji, IVDR, w drugiej połowie 2022 roku, dlatego nie decydowaliśmy się, na certyfikację w ramach obecnie obowiązujących wymagań. Duże prawdopodobieństwo wydłużenia okresu przejściowego obecnie panujących regulacji IVDR, pozwoli nam na uzyskanie certyfikacji dla Genomtec®ID zgodnej zarówno z nowymi jak i obecnymi regulacjami, co ułatwi szybszą komercjalizację naszej platformy do badań genetycznych. Naszym celem jest teraz analiza pojawiającej się szansy rynkowej, którą chcemy jak najlepiej wykorzystać, tym bardziej, że urządzenie jest na ostatniej prostej rozwoju i czeka na fazę testów klinicznych – mówi Miron Tokarski, prezes zarządu i współzałożyciel Genomtec SA. Genomtec coraz bliżej głównego parkietu GPW 29 października spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny celem przeniesienia notowań akcji na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ma to pozwolić spółce uzyskać większą rozpoznawalność jak również zwiększyć potencjalne grono instytucji zainteresowanych akcjami Genomtec o inwestorów instytucjonalnych, w tym zagranicznych. Genomtec buduje portfolio patentowe 21 września spółka poinformowała, że uzyskała w Japońskim Urzędzie Patentowym decyzję przyznającą jej patent w zakresie kluczowych rozwiązań technicznych związanych z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID. Jest to pierwszy patent przyznany na terenie tego azjatyckiego państwa. Spółka tym samym chroni swoją wartość intelektualną na jednym z najważniejszych rynków z perspektywy rozwoju diagnostyki molekularnej. – Japonia, obok Stanów Zjednoczonych, to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w obrębie genetyki molekularnej, powstają na nim firmy o zbliżonym profilu działalności do Genomtec, dlatego cieszymy się, że nasze autorskie rozwiązania będą chronione patentami – komentuje prezes spółki. Już po zakończeniu badanego okresu, 28 października spółka podała, że uzyskała decyzję od Polskiego Urzędu Patentowego o ochronie swojej technologii bezkontaktowego grzania i detekcji. W myśl decyzji Urzędu, technologia stosowana m. in. w Genomtec®ID, będzie chroniona nie tylko w obszarze medycznym, ale także poza nim. Obecnie w urzędach patentowych na całym świecie na rejestrację czeka już 20 patentów spółki. Podsumowanie wyników finansowych w III kwartale 2021 roku W III kwartale 2021 r. Genomtec zanotował przychody ze sprzedaży w wysokości 33,6 tys. PLN, za które odpowiadały pojedyncze zlecenia sprzedaży testów genetycznych. W analogicznym okresie roku ubiegłego przychody wyniosły 2 tys. PLN. Istotnym składnikiem finansowania spółki są wpływy z grantów, ujmowane w pozostałych przychodach operacyjnych. W III kwartale 2021 r. wyniosły one 332,0 tys. PLN wobec 832,7 tys. PLN rok wcześniej. Spółka utrzymała na zbliżonym poziomie koszty operacyjne, które wyniosły w badanym okresie 1 338,5 tys. PLN wobec 1.249,8 tys. PLN rokwcześniej. Wzrost kosztów związany jest z wejściem w końcową fazę procesu komercjalizacji urządzenia Genomtec®ID, która jest najbardziej kapitałochłonna. Spółka w III kwartale 2021 r. zanotowała stratę netto w wysokości 947,5 tys. PLN względem straty wynoszącej 368,5 tys. PLN rokw cześniej. Powyższe dane są typowe dla spółek o zbliżonym profilu do Genomtec, które pracują przez jakiś okres nad swoją autorską technologią, aby później uzyskać znaczne wpływy z tytułu komercjalizacji swoich rozwiązań.

reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama