reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

Vigo System poprawiło zysk netto o 80%

Producent detektorów średniej podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych zakończył miniony kwartał dwucyfrowym wzrostem przychodów i zysków. Sprzedaż rosła we wszystkich głównych obszarach biznesowych.

W III kwartale 2021 roku Vigo System zwiększyło sprzedaż o 29 proc., do 16,7 mln PLN, wypracowując 8 mln PLN powtarzalnej EBITDA (pomniejszonej o rozliczenie dotacji) i 6,8 mln PLN powtarzalnego zysku netto (pomniejszonego o podatek odroczony). W ujęciu rocznym zyski wzrosły odpowiednio o 53% i o 80%. Narastająco po 9 miesiącach spółka poprawiła sprzedaż o 10 mln PLN, do rekordowych 49,2 mln PLN, wypracowując 22,1 mln PLN powtarzalnej EBITDA (wzrost o 31%) i 18,7 mln PLN powtarzalnego zysku, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. W III kwartale, jak i w okresie 9 miesięcy 2021 roku największą grupą odbiorców produktów Vigo System były firmy przemysłowe. Sprzedaż detektorów do zastosowań przemysłowych zwiększyła się w minionym kwartale o 38%, do 7,5 mln PLN. Na drugim miejscu sprzedażowego podium uplasowały się detektory do zastosowań wojskowych, których sprzedaż zwiększyła się r/r o 25%, do 5,9 mln PLN. Na trzecim miejscu, pod względem wielkości obrotów, uplasowały się detektory wykorzystywane w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa transportu, których wartość sprzedaży w III kwartale wyniosła 1,5 mln PLN (wzrost o 34% r/r.). Wzrostowi sprzedaży produktów Vigo System towarzyszy wysoka rentowności biznesu. Marża EBITDA Vigo System w III kwartale 2021 roku wyniosła blisko 48%, a rentowność netto – blisko 41%, wobec odpowiednio 40% i 30% rok wcześniej. Należy też odnotować wzrost cash flow na poziomie operacyjnym. W okresie od stycznia do września 2021 roku wyniósł on 20,7 mln PLN. Rok wcześniej było to 16,6 mln PLN. Cele finansowe spółki na 2021 rok, wskazane w przyjętej w bieżącym roku nowej strategii rozwoju Vigo System, to wypracowanie 67 mln PLN sprzedaży i 29,5 mln PLN powtarzalnej EBITDA. – Mamy potencjał, by ten ambitny cel zrealizować pomimo pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, wpływającej również na działalność naszej firmy – komentuje Łukasz Piekarski, członek zarządu Vigo System. W krótkookresowej perspektywie (najbliższych 12 miesięcy) spółka oczekuje, że zastosowania przemysłowe detektorów będą głównym czynnikiem wzrostu sprzedaż w kolejnych latach. W 2021 roku oczekuje co najmniej 20%. wzrostu w tej aplikacji. W 2022 roku spodziewa się dalszego intensywnego wzrostu w obszarze przemysłowym. W segmencie technik wojskowych spółka zrealizowała zamówienie Safran Aerotechnics o wartości 5,3 mln EUR. Vigo liczy na kolejne zamówienia ze strony PCO SA, jak i nowych klientów z segmentu technik wojskowych. W ocenie zarządu przychody segmentu wojskowego w 2021 roku przekroczą poziom 20 mln PLN. Vigo System oczekuje wzrostu sprzedaży w obszarze bezpieczeństwa transportu kolejowego. – Spółka obecnie realizuje kontrakt na dostawy detektorów dla spółki z grupy Caterpillar, jak również dla innych klientów, w tym z rynku chińskiego. W ocenie zarządu przychody z segmentu kolejowego będą w 2021 roku wyższe o ok. 30% od przychodów z 2020 roku. W przyszłym roku spółka spodziewa się kontynuacji trendu wzrostowego na poziomie ok 10% w stosunku do roku 2021 – przewiduje Vigo System. Spółka intensywnie rozwija sieć sprzedaży warstw epitaksjalnych. W 2021 roku zakładała osiągnięcie przychodów z nowego segmentu na poziomie co najmniej 1,5 mln EUR, ale ze względu na intensywność prac związanych z opracowywaniem nowych produktów dla klientów celu tego nie uda się osiągnąć w 100%. Natomiast plan na 2022 rok zakłada ok. 2 mln EUR przychodu. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2