reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Satelita pomoże analitykom ekonomicznym

Czy można powiązać widziane z satelitów parasole na śródziemnomorskich plażach z prognozami ekonomicznymi? Creotech Instruments uczestniczy w międzynarodowym projekcie, który zapewni dane z satelitów przydatne do analiz rynkowych i ekonomicznych.

Creotech Instruments SA w ramach międzynarodowego projektu EYE (EconomY by spacE) wspólnie z partnerami przygotowuje narzędzie obserwacyjne Ziemi rejestrujące parametry z zakresu rolnictwa, ludności, transportu czy turystyki. Pozyskane różnymi metodami informacje posłużą do analiz rynkowych i ekonomicznych.
Ograniczenia związane z pandemią w znaczący sposób wpłynęły na wiele dziedzin życia w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zachwiana została równowaga w światowym przemyśle, zaburzona produkcja przemysłowa w wielu obszarach, zakłócony został również łańcuch dostaw i kanałów transportu. Zmianie uległy także zasady globalnej współpracy. W efekcie pojawiła się potrzeba opracowania nowego narzędzia, które rzetelnie zmierzy i zbada te nowe zjawiska. Projekt EYE wykorzystuje automatyczne metody oparte głównie o analizę danych satelitarnych, w odniesieniu np. do parametrów statystycznych i ekonomicznych raportowanych w bazach danych EUROSTAT oraz ESPON. To przedsięwzięcie międzynarodowe, realizowane jest w metodyce wymiany kadr pomiędzy wybranymi instytucjami naukowymi oraz firmami z Włoch, Polski, Hiszpanii, Grecji i Cypru. Projekt prowadzony jest przez Uniwersytet Tor Vergata z Rzymu. Polskę w tym przedsięwzięciu reprezentują Creotech Instruments w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. – Priorytetem tego ambitnego zadania jest nawiązanie współpracy z partnerami międzynarodowymi oraz stworzenie innowacyjnego narzędzia pozwalającego na wykonywanie analiz ekonomicznych z wykorzystaniem w skali europejskiej niestandardowych metod przetwarzania i łączenia różnorodnych strumieni danych. Projekt pozwoli również wykorzystać w szczególny sposób dane oraz serwisy europejskiego programu satelitarnego Copernicus, udostępnione na platformie Creodias, która uruchomiona została w 2018 roku przez konsorcjum kierowane przez Creotech Instruments – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA. Zdjęcia satelitarne można wykorzystać do prognozowania tempa powrotu gospodarki do sytuacji sprzed pandemii. Na przykład za pomocą śledzenia przemieszczania się statków w portach czy pojazdów na drogach. Obecnie wiele wskaźników ekonomicznych pozostaje w tyle za faktyczną sytuacją oraz decyzjami firm i konsumentów. Spływające w czasie rzeczywistym dane satelitarne mogą przyspieszyć analizy rynkowe i pomóc w podjęciu odpowiednich działań. W wielowymiarowych analizach pomagają także zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. – Platforma EYE jest niezwykłym przykładem możliwości wykorzystania nieoczywistego podejścia do pozyskiwania wiedzy o zjawiskach makroekonomicznych z wykorzystaniem pozornie nie związanych z ekonomią danych, w tym zobrazowań wykonywanych z kosmosu. Jak się okazuje, ilość otwartych latem na śródziemnomorskich plażach parasoli jest bezpośrednio powiązana z wskaźnikami przychodów sektora turystycznego. Obserwacja ruchu tankowców pozwala z kolei przewidywać zmiany w cenie ropy naftowej na światowych rynkach. Tego typu informacje są niezwykle cenne nie tylko do celów statystycznych, ale również dla prywatnych inwestorów – mówi Krzysztof Mysłakowski, Business Development Manager w Creotech Instruments SA. Projekt Eye jest realizowany w ramach programu H2020 RISE. Zakończenie prac zostało ustalone na rok 2025.

reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama