reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© XTPL
Przemysł elektroniczny |

XTPL SA sprzedał polskiemu instytutowi urządzenie Delta Printing System

XTPL SA, dostawca rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki, zawarł umowę z należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz instytutem PORT dotyczącą sprzedaży i dostawy drukarki do prototypowania Delta Printing System.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii to instytut prowadzący badania o charakterze podstawowym i aplikacyjnym w obszarze inżynierii materiałowej oraz biotechnologii. XTPL wygrało przetarg ogłoszony przez PORT, a zamówione urządzenie Delta Printing System będzie wykorzystywane w badaniach w zastosowaniach fotonicznych.
Szacowana globalna roczna sprzedaż drukarek do prowadzenia prac R&D oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej w zakresie szeroko pojętej elektroniki drukowanej wynosi około 250-500 szt. rocznie.
– Skutecznie komercjalizujemy nasze drukarki do szybkiego prototypowania oraz prac B+R oraz wysokostężone tusze przewodzące zawierające nanocząstki srebra. Dotychczas łącznie sprzedaliśmy trzy urządzenia Delta Printing System. Pierwsza od początku tego roku działa na Uniwersytecie w Stuttgarcie, druga jeszcze w tym roku także zostanie dostarczona do klienta z Niemiec. Cieszymy się bardzo, że urządzenie, które trafi do PORTu będzie pierwszym pracującym w laboratorium naszego klienta w Polsce, w zespole prof. Alicji Bachmatiuk, wybitnej badaczki w zakresie inżynierii materiałowej – mówi Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA. – Kolejna transakcja sprzedaży drukarki potwierdza wysoki potencjał komercjalizacyjny tej grupy produktowej która, przypominam, stanowi swoisty przyczółek dla wdrożenia technologii rozwijanej przez XTPL na liniach przemysłowych. Od strony czysto finansowej wzmacniamy nasz cash flow nie tylko w krótkim terminie, ale budujemy również bazę dla powtarzalnych przychodów z tytułu materiałów eksploatacyjnych do Delta Printing System. Realizację umowy, tj. dostawę i instalację urządzenia oraz szkolenie personelu do jego obsługi przewidujemy jeszcze w tym roku, co oznacza iż przychody z tytułu transakcji w całości zasilą wynik finansowy 2021 – dodaje Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL SA. Sieć Badawcza Łukasiewicz to ogólnopolski projekt połączenia nauki z biznesem o wysokim potencjale komercyjnym. Łukasiewicz dostarcza rozwiązania biznesowe w obszarach automatyki, chemii, biomedycyny, teleinformatyki, materiałów oraz zaawansowanego wytwarzania. W strukturze Sieci znajdują się 32 instytuty badawcze zatrudniające osiem tysięcy pracowników. Sieć Badawcza Łukasiewicz, do której należy PORT, to trzecia co do wielkości tego typu sieć w Europie. – Cieszymy się na włączenie do naszych laboratoriów typu clean-room urządzenia Delta Printing System. Ta unikalna drukarka będzie wykorzystywana do prowadzenia prac badawczo rozwojowych w obszarze fotoniki. Jednym z wyzwań w tym obszarze jest zaawansowana mikro-integracja elementów fotonicznych. Widzimy tutaj duży potencjał dla drukarki Delta Printing System w naszych pracach, ale i generalnie w nowych dynamicznie rozwijających się naukowo i komercyjnie technologiach fotonicznych. Nasza współpraca z XTPL jest też doskonałym przykładem wielowymiarowych wzajemnych korzyści, jakie mogą osiągać blisko ze sobą współpracujące jednostki badawcze i firmy technologiczne – wyjaśnia prof. Alicja Bachmatiuk, dyrektor Centrum Inżynierii Materiałowej.
XTPL SA dostarcza rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku elektroniki. Zaprojektowania przez firmę unikalna na skalę światową metoda addytywna znajduje zastosowanie w branży elektroniki drukowanej oraz takich jej obszarach jak: biosensory, zabezpieczenia antypodróbkowe, mikroelektronika czy wyświetlacze. Technologia ta umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie ultracienkich (aż do 1 μm szerokości), transparentnych oraz wysokoelastycznych linii o zdolności przewodzenia prądu.
W 2020 roku wartość rynku elektroniki drukowanej wynosiła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD, zaś w 2030 roku ma osiągnąć nawet 74,1 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%.
Technologia XTPL jest odpowiedzią na trzy megatrendy w zakresie wytwarzania nowoczesnej elektroniki. Branża obecnie silnie skupia się na dalszej miniaturyzacji rozmiarów oraz wagi urządzeń elektronicznych, zmianie ich form i właściwości, idąc w kierunku coraz większej elastyczności i trójwymiarowości. Ostatnim globalnym trendem jest także dbałość o ekologię poprzez wydajne wykorzystywanie ograniczonych zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu produkowanych odpadów, na co pozwala technologia addytywna. Obszarem rynku, w którym spółka XTPL prognozuje najszybsze wykorzystanie autorskiej technologii w przemyśle jest precyzyjna naprawa defektów. Zastosowanie to jest na wysokim poziomie zainteresowania nie tylko wśród producentów wysokorozdzielczych wyświetlaczy OLED, ale również producentów z branży półprzewodnikowej. Co więcej, precyzyjna naprawa może pomóc w szybszym wprowadzeniu na rynek wyświetlaczy nowej generacji opartych o technologię microLED. XTPL jest w trakcie procesów ochrony patentowej w zakresie zarówno wskazanej technologii, jak i opracowanych produktów. Celem XTPL jest licencjonowanie rozwiązania technologicznego opracowanego do wdrożenia przemysłowego dla dedykowanego pola aplikacyjnego. Spółka ten cel może również realizować poprzez sprzedaż przez dystrybutorów lub partnerstwo strategiczne. Obecnie XTPL komercjalizuje swoje produkty: tusze oparte na nanocząstkach srebra przeznaczone do drukowania elementów elektroniki nowej generacji, a także Delta Printing System, czyli precyzyjny system szybkiego prototypowania z możliwością drukowania bardzo drobnych struktur aż do 1 μm dla zastosowań w mikroelektronice. Od 2019 roku XTPL SA jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, a od 2020 roku na OpenMarket we Frankfurcie.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama