reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny |

KE daje zielone światło na wsparcie budowy punktów ładowania EV w Polsce

Celem programu o budżecie rzędu 800 mln PLN jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru.

Komisja Europejska stwierdziła, że polskie plany inwestowania w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru dla pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych są zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Przedmiotowe działania przyczynią się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń bez nadmiernego zakłócania konkurencji na jednolitym rynku, zgodnie z celami Komisji zawartymi w Zielonym Ładzie – czytamy w komunikacie KE.
Jak wynika z prowadzonego przez PSPA i PZPM Licznika elektromobilności, pod koniec września 2021 roku w Polsce funkcjonowało zaledwie 1 675 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. To wciąż za mało w kontekście rozwoju zeroemisyjnego transportu na masową skalę.
– Realizowany w Polsce program o wartości 173 mln EUR będzie promował paliwa alternatywne i zachęcał konsumentów do korzystania z bardziej ekologicznych pojazdów, nie zakłócając nadmiernie konkurencji. Przyczyni się to do redukcji szkodliwych emisji, co jest zgodne z celem Europejskiego Zielonego Ładu – stwierdziła wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji. Program będzie dysponował budżetem w wysokości około 173 mln EUR (800 mln PLN) na lata 2021–2025 i składa się z dwóch części:
  • 151 mln EUR (700 mln PLN) zostanie przeznaczone na inwestycje w stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ze szczególnym naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami;
  • 22 mln EUR (100 mln PLN) zostanie przeznaczone na budowę publicznie dostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem tego projektu pilotażowego jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora mobilności wodorowej w Polsce.
Wsparcie w ramach programu będzie miało formę dotacji bezpośrednich i będzie ograniczone do 50 proc. kwalifikowalnych kosztów inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone normy, na przykład pod względem interoperacyjności infrastruktury. Po pozytywnej decyzji KE, również Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptowała program priorytetowy „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”, który został przygotowany w NFOŚiGW w celu upowszechnienia w Polsce transportu zeroemisyjnego. Jednocześnie Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła szczegółowe kryteria wyboru projektów. Program przewiduje dofinansowanie przedsięwzięć polegających na: budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania, utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania, budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50kW, przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW, a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji wodoru. Do tego, aby program mógł zostać uruchomiony – po decyzjach Komisji Europejskiej i Rady Nadzorczej NFOŚiGW – potrzebne jest jeszcze rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska, które obecnie jest procedowane.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1