reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Medinice zakończyło badania przedkliniczne fazy ostrej w projekcie MiniMax

Spółka Medinice SA, rozwijająca małoinwazyjne technologie medyczne w obszarze kardiochirurgii i kardiologii, zakończyła kolejną fazę badań w projekcie elektrody 2 w 1 posiadającej funkcje diagnostyczne i lecznicze.

MiniMax to innowacyjna elektroda stworzona przez Medinice łącząca w sobie funkcje ablacji i obrazowania 3D, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie zabiegu bez potrzeby użycia szkodliwego promieniowania rentgenowskiego do nawigacji elektrody.
7 października 2021 r. spółka Medinice poinformowała o otrzymaniu raportu z badań oraz zakończeniu fazy ostrej badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax. Głównym celem badania była ocena bezpieczeństwa zastosowania wyrobu medycznego MiniMax, natomiast celem drugorzędowym była ocena skuteczności zastosowania urządzenia. Badania zakończyły się pozytywnym wynikiem i potwierdziły skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie badań przedklinicznych fazy przewlekłej. Spółka planuje ich rozpoczęcie jeszcze w tym roku. Projekt jest współfinansowany przez NCBiR. – Z radością informujemy o zakończeniu fazy ostrej badań przedklinicznych w projekcie MiniMax, w wyniku których potwierdzone zostały skuteczność, bezpieczeństwo i użyteczność naszego urządzenia. MiniMax to pierwsza na świecie elektroda „2 w 1” posiadająca funkcje diagnostyczne i lecznicze, która może być stosowana podczas zabiegów ablacji przezskórnej. Wierzymy, że ten niezwykle trudny technicznie etap testowania zaprojektowanej elektrody jest już za nami, a jego pomyślne zakończenie i pozytywne wyniki przeprowadzonych badań umożliwiają nam rozpoczęcie kolejnego, niezwykle istotnego etapu czyli fazy przewlekłej, którą planujemy przeprowadzić jeszcze w tym roku – mówi Sanjeev Choudhary, prezes zarządu Medinice SA Minimax to innowacyjna elektroda opracowana przez prof. Sebastiana Steca, która będzie służyła do wykonywania zabiegów ablacji prądem o częstotliwości radiowej (tzw. ablacja RF). Ablacja jest najskuteczniejszą metodą leczenia najczęściej występującej arytmii serca, czyli migotania przedsionków. Szacuje się, że z powodu tego zaburzenia rytmu serca cierpi w Polsce blisko 400 tys. osób. Elektroda będzie dostosowana do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów elektrofizjologicznych. Dzięki zwiększonej liczbie pierścieni diagnostycznych zabiegi ablacji będą mogły być wykonywane bez szkodliwego promieniowania RTG. Tym samym będzie to pierwsza na rynku elektroda do wykonywania zabiegów ablacji bez użycia szkodliwego dla pacjentów i personelu medycznego promieniowania rentgenowskiego do nawigacji elektrody. – Kardiologia jest drugim co do wielkości segmentem globalnego rynku MedTech, który wg. prognoz w najbliższych latach będzie rósł średniorocznie o 6,5 %, a jego wartość w 2024 roku osiągnie poziom 72,6 mld USD. Prognozy pokazują, że w kolejnych latach liczba wykonywanych zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych będzie rosła, generując tym samym popyt na innowacyjne technologie medyczne. Globalnym trendem obecnym w medycynie, w tym również w kardiologii i kardiochirurgii są zabiegi małoinwazyjne, a praktycznie wszystkie projekty Medinice się w ten trend wpisują. Doskonałym przykładem i potwierdzeniem perspektyw rozwoju spółki jest nasza elektroda MiniMax, stosowana do ablacji przezskórnej - rynku, którego wartość wynosi obecnie 3 mld USD – podsumowuje prezes Medinice SA.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1