reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Rafał Brzoska zainteresowany Medicalgorithmics

Medicalgorithmics poinformował wczoraj o rozpoczęciu negocjacji dotyczących objęcia akcji spółki. Niewiążącą ofertę złożył Rafał Brzoska, twórca InPostu.

Rafał Brzoska złożył wczoraj wstępną niewiążącą ofertę objęcia akcji Medicalgorithmics w podwyższonym kapitale zakładowym.
Medicalgorithmics SA to polska firma opracowująca zaawansowane systemy dla kardiologii. Flagowym produktem spółki jest system do diagnostyki arytmii serca PocketECG, który od 10 lat jest używany przez pacjentów w Stanach Zjednoczonych, gdzie stał się jednym z najpopularniejszych systemów do długoterminowego monitoringu serca.
Oferta dotyczy objęcia nowych akcji uprawniających do 50% głosów na WZ spółki bezpośrednio przez Rafała Brzoskę lub za pośrednictwem wskazanego przez niego podmiotu. Inwestor proponuje udzielenie Medicalgorithmics zabezpieczonej pożyczki na kwotę do 20 mln USD, wypłacanej w transzach, konwertowanej na akcje spółki uprawniające do 50% głosów na WZ spółki. Zabezpieczenie pożyczki stanowiłyby udziały w Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC oraz na prawach własności intelektualnej, w tym praw własności przemysłowej, grupy kapitałowej spółki. – Realizacja transakcji zależy od spełnienia się określonych warunków m.in. od satysfakcjonującego wyniku badania due diligence czy uzyskania zgody organów korporacyjnych spółki i UOKiK na objęcie akcji Medicalgorithmics – czytamy w komunikacie. Według szacunków, realizacja kolejnego etapu, czyli badania due diligence będzie trwała około 4-6 tygodni. Medicalgorithmics pisze w komunikacie, że wycena wskazana w niewiążącej ofercie jest wyceną inwestora i „na dzień dzisiejszy zarząd nie weryfikuje jej podstaw ani zasadności wskazanej kwoty”. – Rozpoczęcie negocjacji z inwestorem jest realizacją zapowiedzi zarządu dotyczących równoległej kontynuacji przeglądu dostępnych dla spółki opcji strategicznych. W szczególności rozpoczęcie negocjacji nie powoduje, na datę publikacji niniejszego raportu, porzucenia zamiaru realizacji planów zarządu dotyczących pozyskania kapitału z emisji akcji serii H czy poszukiwania potencjalnych inwestorów mogących objąć obligacje spółki. Ostateczna decyzja co do źródeł finansowania zależeć będzie od warunków rynkowych, wyników negocjacji prowadzonych z inwestorem czy kosztu dostępnego finasowania i zostanie podjęta zgodnie z najlepszym interesem spółki i jej akcjonariuszy – informuje Medicalgorithmics.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1