reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Creotech otrzyma 5 mln PLN na rozwój elektroniki kwantowej

Creotech podpisał z NCBR umowę o dofinansowanie projektu „Elektronika w odpowiedzi na wyzwania technologii kwantowych”.

Całkowita wartość projektu wynosi 7,25 mln PLN zaś wartość dofinansowania przyznanego spółce wynosi 5,02 mln PLN. Projekt zakończy się w 2023 roku. Jak wyjaśnia Creotech w komunikacie, celem projektu jest zbadanie, dopracowanie i komercjalizacja konkretnych rozwiązań elektronicznych odpowiadających na dwa podstawowe zapotrzebowania intensywnie rozwijanych w tej chwili technologii kwantowych:
  1. sterowania poprzez szybką i precyzyjną generację sygnałów o niskim szumie,
  2. sterowania z ultraprecyzyjną synchronizacją czasową.
Rozwiązania te znajdą zastosowanie m.in. w komputerach kwantowych, zegarach atomowych, wzorcach czasu i częstotliwości, czy wysokoczułych systemach czujnikowych. Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej wartość oraz potencjalny pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama