reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PIAP
Przemysł elektroniczny |

PIAP dostarczył kolejnego robota

Włoski rząd wybrał średniego robota mobilnego PIAP GRYF, który jest już wykorzystywany w kilku armiach na świecie, od Korei Południowej po Indonezję, Nigerię, Senegal oraz Rumunię – informuje PIAP.

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP dostarczył włoskiemu odbiorcy mobilny robot pirotechniczny PIAP GRYF o masie 48 kg, który jest przystosowany do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych. Przy użyciu robota można w bezpieczny sposób rozpoznać, podjąć i przetransportować podejrzany przedmiot do miejsca neutralizacji, a w skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z użyciem akcesoriów robota. W ciągu ostatnich kilku miesięcy PIAP informował, że dostarczył roboty GRYF dla wojsk Indonezji oraz dla polskiej Straży Granicznej.
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów © PIAP został utworzony w 1965 roku jako instytut państwowy, którego podstawowym zadaniem było opracowywanie i wdrażanie w różnych gałęziach przemysłu nowych technologii, systemów automatyki, urządzeń produkcyjnych i specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej. Obecnie działania PIAP koncentrują się m.in. na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych oraz transportu międzyoperacyjnego, systemach kontroli jakości z wykorzystaniem techniki wizyjnej, robotach mobilnych do zastosowań specjalnych, przemysłowych układach pomiarowych i aparaturze kontrolno-pomiarowej czy recyklingu samochodów. W ostatnich latach w Instytucie PIAP opracowano i uruchomiono produkcję antyterrorystycznych robotów mobilnych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama