reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Netia i Atende wspólnie na rzecz innowacyjnej platformy Edge-IoT

Projekt „System operacyjny Phoenix-RTOS jako podstawa Cloud-Edge-IoT Continuum” zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia został wybrany w polskim konkursie IPCEI-CIS.

Konkurs IPCEI-CIS ma na celu wyłonienie kandydatów do unijnego programu przyspieszenia rozwoju europejskiej infrastruktury oraz technologii dla Cloud/Edge, w celu osiągnięcia cyfrowej niezależności od innych gospodarek światowych. Wśród kilku projektów wybranych w Polsce do kolejnego etapu konkursu, które mają szanse na pozyskanie finansowania jako innowacyjne projekty o znaczeniu strategicznym dla EU, jest projekt zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia. IPCEI (Important Projects of Common European Interest) to mechanizm unijny, który pozwala na preferencyjne finansowanie innowacyjnych projektów o znaczeniu strategicznym dla wszystkich krajów UE. Celem mechanizmu IPCEI jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu w strategicznie ważnych dla UE sektorach gospodarki. Do inicjatywy przystąpiło 12 państw członkowskich, w tym Polska. – Szczególny nacisk położony został na rozwój technologii bazowych dostępnych w modelu open-source, w co wpisuje się system operacyjny Phoenix-RTOS stworzony od podstaw w Polsce, rewolucjonizujący podejście do tworzenia urządzeń IoT i ich oprogramowania – czytamy w komunikacie. Phoenix-RTOS umożliwia realizację przetwarzania brzegowego danych bezpośrednio na urządzeniach poprzez stworzenie zaawansowanego środowiska dla uruchamiania aplikacji użytkownika oraz ułatwiając w ten sposób ich integrację z usługami chmurowymi dostępnymi na rynku. Polska przystąpiła do IPCEI-CIS w marcu tego roku i w ramach tej inicjatywy zorganizowano krajowy konkurs, mający na celu wyłonienie polskich kandydatów do IPCEI-CIS, które przejdą do kolejnej fazy i ostatecznie zostaną zgłoszone do Komisji Europejskiej. Wśród projektów wybranych w Polsce znalazł się właśnie projekt rozwoju Phoenix-RTOS dla innych (poza smart grid) strategicznych sektorów rynku takich jak takich jak inteligentne lotnictwo, inteligentny kosmos, e-mobilność, bionika, inteligentne rolnictwo i inteligentna aparatura kontrolna i pomiarowa oraz realizacja stowarzyszonych usług chmurowych. Projekt został przygotowany i zgłoszony przez konsorcjum spółek Phoenix Systems, Atende Industries i Netia. Jego celem jest ustanowienie tzw. Cloud-Edge-IoT Continuum, czyli umożliwienie działania aplikacji użytkownika w zaawansowanym ekosystemie składającym się z systemów obliczeniowych o różnym poziomie złożoności począwszy od systemów centralnych i skończywszy na urządzeniach brzegowych oraz migracji pomiędzy elementami tego środowiska. – Jestem bardzo dumny z faktu, że Phoenix-RTOS może odegrać kluczową rolę w rozwoju europejskiego systemu chmurowego i stać się ważną, europejską technologią open-source. Wsparcie finansowe równoległego rozwoju systemu dla wszystkich, ważnych sektorów rynku, podobne w swojej istocie, do finansowania dostępnego w Krzemowej Dolinie, może wpłynąć znacząco na możliwość naszego szerokiego zaistnienia na rynku globalnym i konkurowanie z gigantami z USA i Chin. Bardzo cieszy mnie wsparcie projektu i strategiczna współpraca z Netią, jedną z najważniejszych, polskich firm telekomunikacyjnych, w zakresie rozwoju usług chmurowych uzupełniających Phoenix-RTOS – powiedział Paweł Pisarczyk, prezes zarządu spółek Phoenix Systems i Atende Industries.
Atende Industries to spółka z sektora informatycznego i wysokich technologii dostarczająca od ponad 10 lat rozwiązania dla Przemysłu 4.0. Działalność Atende Industries koncentruje się na rozwoju platform chmurowych dla Przemysłu 4.0, takich jak platforma besmart.vision dla inteligentnej robotyki oraz besmart.energy – platforma dla nowoczesnej energetyki rozproszonej. Spółka opracowała i wdrożyła oprogramowanie dla systemu AMI dla największego systemu inteligentnego opomiarowania w Polsce zrealizowanego przez Energa-Operator (1.4M liczników). Phoenix Systems to spółka należąca do grupy kapitałowej Atende SA, która stworzyła i rozwija otwarty system operacyjny Phoenix-RTOS przeznaczony dla urządzeń brzegowych internetu rzeczy (Edge-IoT). System operacyjny Phoenix-RTOS używany jest w koncentratorach danych oraz inteligentnych licznikach energii elektrycznej i gazu wykorzystywanych na rynku smart utility. Spółka pracuje obecnie nad wersją systemu operacyjnego dla zastosowań lotniczych (zgodną z wymaganiami DO-178C) oraz planuje wdrożenie systemu w innych sektorach rynku internetu rzeczy.

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1