reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Reakto składa pierwszy projekt do NCBiR i otwiera laboratorium badawcze

Reakto we współpracy z National Louis University zamierza opracować integrator multisensoryczny wspomagający proces obsługi dronów. Wartość projektu przekracza 6 mln PLN.

Reakto planuje w 2022 roku poddać certyfikacji swój pierwszy model bezzałogowego statku powietrznego. Spółka zamierza także otworzyć laboratorium B+R. Aktualnie trwa kampania crowdfundingu udziałowego, w ramach której Reakto chce pozyskać do 3 mln PLN.
– Wizja realizowana przez Reakto, w której drony wykonują za nas czasochłonne zadania oraz zastępują ludzi w niebezpiecznych warunkach, pokrywa się z naszym wyobrażeniem przyszłości, ponieważ Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University od kilku lat prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie IT, w szczególności sztucznej inteligencji oraz AR i VR. Współpracujemy od początku roku, czego efektem jest złożony wspólnie wniosek do NCBiR na ponad 6 mln PLN. Zaprosiliśmy również Reakto do założenia na naszym kampusie w Nowym Sączu laboratorium badawczo-rozwojowego, aby wzmocnić tę współpracę i ułatwić im rozwinięcie skrzydeł. Nasza uczelnia aktywnie wspiera inicjatywy prowadzące do powstawania innowacyjnych produktów w duchu przemysłu 4.0. – mówi Bartosz Stępień, dyrektor Instytutu Badań i Komercjalizacji WSB-NLU w Nowym Sączu. Reakto wraz z Wyższą Szkołą Biznesu – National Louis University, złożyły do NCBiR wniosek na realizację projektu integratora multisensorycznego wspomagającego proces obsługi i kontroli lotu bezzałogowego statku powietrznego. Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego przelotu dronów przy wykorzystaniu ogólnodostępnych danych i pomiaru z czujników oraz wsparcie procesów decyzyjnych operatora bezzałogowego statku powietrznego. Oprogramowanie będzie analizowało dane z publicznie dostępnych źródeł oraz z czujników podłączonych do pojazdu. Na podstawie zbudowanego obrazu otoczenia wspomagany będzie proces unikania kolizji i bezpiecznego powrotu do bazy lub operatora, a system ma zapewniać bezpieczeństwo nawet, gdy dostęp do części danych będzie niemożliwy. Oprogramowanie ma działać na bazie ograniczonej mocy obliczeniowej dostępnej na dronie, bez konieczności wykonywania obliczeń w chmurze. Reakto przeszło już ocenę formalną wniosku i oczekuje na wyniki oceny merytorycznej. Realizacja tego projektu wpisałaby się w trwającą do 21 października br. kampanię crowdfundingu udziałowego Reakto. – Środki z kampanii chcemy przeznaczyć na realizację prac nad infrastrukturą dedykowaną bezzałogowym statkom powietrznym oraz uruchomienie własnego centrum operacyjnego – komentuje Wojciech Stawiarski, prezes i założyciel Reakto (na zdjęciu obok). – Rozpoczęliśmy działalność w dobie pandemii, kiedy to dotychczasowe prace badawczo-rozwojowe toczyły się w prywatnych warsztatach i biurach należących do poszczególnych członków zespołu. Wraz z powiększeniem kadry i skali naszej działalności, uznaliśmy za konieczne częściowe scentralizowanie prac, szczególnie pod kątem realizacji procesów związanych z zapewnieniem jakości i bezpieczeństwem – mówi Wojciech Stawiarski i dodaje, że w nowym laboratorium firma zamierza ze zdwojonym tempem kontynuować prace nad ukończeniem modelu bezzałogowego statku powietrznego. Rynek dronów to bardzo szybko rozwijający się sektor lotnictwa o dużym potencjale wzrostowym w Unii Europejskiej. Tym samym UE przyjęła rozporządzenie, będące odpowiedzią na ten dynamiczny rozwój. Przepisy te zaczęły obowiązywać w Polsce od 2021 roku i pozwalają odpowiednio przygotowanym firmom przejść procedury certyfikacyjne, umożliwiające wykorzystanie dronów do takich zadań jak dostarczanie paczek, patrolowanie, dozór obiektów, czy liczne analizy i badania. Według danych rynkowych, oczekiwana wartość globalnego rynku bezzałogowych statków powietrznych w 2026 roku wyniesie ok. 58,4 mld USD w porównaniu do 27,4 mld USD z końca br.
© Reakto to polski startup znajdujący się na wczesnym etapie rozwoju. Spółka zajmuje się tworzeniem i kompleksową obsługą systemu szybkiego reagowania dedykowanego agencjom ochrony oraz klientom indywidualnym i biznesowym. Obecnie rozwija autorską usługę w modelu Anything as a Service, pozwalającą na półautonomiczne (docelowo również autonomiczne) loty patrolowe i interwencyjne za pomocą bezzałogowych statków powietrznych. REAKTO rozważa debiut giełdowy w 2023 roku.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1