reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

PLK i NCBR przeznaczą 100 mln PLN na innowacje na kolei

W ramach drugiego konkursu BRIK II PLK i NCBR będą szukać nowych rozwiązań z obszarów: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, ekologia i usprawnienie procesu diagnostyki infrastruktury.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały aneks do porozumienia w sprawie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. Dokument zwiększa budżet wspólnego przedsięwzięcia badawczo-rozwojowego do 100 mln PLN (po 50 mln PLN od każdego z partnerów). Współpracę przedłużono do 2033 roku. – Realizacja pierwszego konkursu BRIK i planowany kolejny pozwolą na opracowanie a następnie wdrożenie przez polską kolej nowych rozwiązań. Innowacje m.in. z zakresu zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej, monitorowania jej oddziaływania na środowisko i bezpieczeństwa przyczynią się do zwiększenia efektywności kolei, usprawnienia procesów utrzymania i modernizacji – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 10 innowacyjnych projektów w realizacji Wśród 10 już realizowanych innowacyjnych projektów BRIK są m.in.: opracowanie oraz wdrożenie systemu pomiaru temperatury szyn kolejowych, opracowanie systemu zarządzania oświetleniem, czy rozwiązania antykradzieżowe sieci trakcyjnej lub umożliwiające zastosowanie paneli fotowoltaicznych na ekranach akustycznych. Niektóre projekty realizowane są z czynnym udziałem i wsparciem PLK, np. w ramach projektu dot. zarządzania oświetleniem, z wykorzystaniem zasobów PLK wdrażana jest instalacja testowa na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni. Zakończenie wszystkich projektów badawczo-rozwojowych w ramach pierwszego konkursu BRIK, o łącznej wartości około 43 mln PLN, jest planowane do końca 2023 roku. Kolej na bezpieczeństwo, ekologię i monitoring sieci kolejowej w konkursie BRIK II W ramach kontynuacji współpracy PLK i NCBR na przełomie 2021 i 2022 roku planowane jest ogłoszenie konkursu BRIK II. Celem działań jest znalezienie nowych rozwiązań, które zapewnią wzrost bezpieczeństwa na sieci kolejowej, poprawę efektywności energetycznej, rozwój rozwiązań proekologicznych oraz usprawnienie procesu utrzymania linii kolejowych – czytamy w komunikacie. Konkurs BRIK I został ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Finansowanie konkursu BRIK II będzie pochodzić ze środków krajowych.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 28 2023 17:23 V21.1.4-1
reklama
reklama